Газета "Аптека"


19 січня 2017 р. у Парламенті за No 5664 зареєстровано проект Закону Украї- ни "Про лікарняні каси". Ініціатором законопроекту виступили народні депутати, члени депутатської групи "Партія "Відродження"Антон Яценко та Віктор Бондар. Також у роботі над проектом документа взяли участь представники існуючих лікарняних кас України.

Як зазначається в супровідних документах до законопроекту, він спрямований на створення умов для активізації інвестиційної діяльності в сфері охорони здоров'я шляхом концентрації ресурсів у напрямку надання медичної допомоги відповідного регіону та гарантує державну підтримку і створює умови для діяльності лікарняних кас відповідно до законодавства України.

Згідно з проектом документа лікарняна каса - добровільне неприбуткове об'єднання фізичних та/або юридичних осіб приватного права, діяльність якого ґрунтується на засадах захисту суспільних інтересів у сфері охорони здоров'я, утворене у формі юридичної особи з метою задоволення потреб у лікуванні та/або медичному обслуговуванні її членів (осіб, що мають права члена лікарняної каси).

Нагадаємо, протягом останніх двох років А. Яценко неодноразово реєстрував у Парламенті законопроекти "Про лікарняні каси. Однак всі вони були відхилені.

Новий проект документа містить ряд уточнень і відмінностей порівняно з попередніми. Зокрема, щодо фінансування лікарняних кас законопроектом виключено положення, в якому зазначалося, що майно лікарняної каси формується за рахунок внесків засновників, а також що лікарняні каси, які існують лише на членські внески і добродійні пожертвування, звільняються від сплати податків та інших платежів до бюджету і спеціальних фондів.

Крім того, уточнено, що лікарняні каси в Україні утворюються виключно у формі благодійних організацій або громадських об'єднань зі статусом юридичної особи. Також вказано, що, окрім органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних та комунальних підприємств, установ, організації, що фінансуються з бюджету, не можуть бути засновниками лікарняних кас і політичні партії та юридичні особи, єдиним засновником яких є одна й та сама особа.

Уточнено і положення щодо найменування лікарняних кас, яке складається із загальної назви, в якій обов'язково повинна зазначатися організаційно- правова форма - "громадська організація"або "благодійна організація", власної назви, де зазначається термін "лікарняна каса", та індивідуальної назви, яка не повинна бути тотожною назвам інших зареєстрованих лікарняних кас. Також лікарняна каса може мати скорочене найменування, яке вказується у її статуті.

Відмінністю нового законопроекту є те, що він містить положення щодо створення, ведення Реєстру лікарняних кас (далі - Реєстр), а також уточнено, які відомості він повинен мі-стити. Так, визначено, що функціонування Реєстру забезпечується Асоціацією лікарняних кас (далі - Асоціація), яка буде недержавною неприбутковою самоврядною організацією зі спеціальним статусом, що об'єднуватиме всі лікарняні каси України.
Лікарняні каси набуватимуть права здійснювати свою діяльність лише після включення їх до Реєстру. Відомості до Реєстру необхідно буде подати протягом 30 днів з дати початку його функціонування. Підставами ж для виключення лікарняної каси з Реєстру є невідповідність її діяльності вимогам чинного законодавства та її статуту або виключення (вихід) з членів Асоціації.

Відомості Реєстру будуть доступними та відкритими з урахуванням встановлених законом обмежень щодо інформації з обмеженим доступом і розміщуватимуться на сайті Асоціації.

Також визначається, що всі лікарняні каси підлягатимуть акредитації, яку здійснюватиме Асоціація. Першу акредитацію необхідно провести через 2 роки від дати державної реєстрації лікарняної каси. Наступні акредитації проводитимуться через кожні 5 років.

Проект документа містить і положення, що стосуються правил надання адресної цільової допомоги (далі - Правила), яка надається на користь члена лікарняної каси на його лікування та/або медичне обслуговування за рахунок коштів лікарняної каси. Так, Правила повинні бути затверджені рішенням вищого органу управління лікарняної каси й обов'язково повинні містити:

Правила, які реєструватимуться вперше, підлягають реєстрації в Реєстрі одночасно із включенням відомостей (інформації) про лікарняну касу до Реєстру.

У разі прийняття проекту документа він набуде чинності з дня, наступного за днем його опуб-лікування.

Прес-служба "Щотижневика АПТЕКА"

Аптека.ua


Вих. від 19.01.2017 р. No КЛ-004-2017

Кабінет Міністрів України

Міністерство охорони здоров'я України

Державна регуляторна служба України

Суб'єкт подання клопотання:

Асоціація "Оператори ринку медичних виробів"

Адреса для поштової кореспонденції:

04128, м. Київ, вул. Плодова, 1

Щодо скасування процедури декларування оптово-відпускних цін на вироби медичного призначення

КЛОПОТАННЯ

Від імені членів Асоціації "Оператори ринку медичних виробів" (далі - Асоціація) як першого в Україні професійного об'єднання понад 40 національних виробників, імпортерів, дистриб'юторів та інших учасників ринку медичних виробів звертаємося з клопотанням щодо необхідності скасування процедури декларування оптово-відпускних цін на вироби медичного призначення з огляду на наступне.

Так, задля реалізації цієї мети в 2015 р. за ініціативою Асоціації в рамках роботи робочої групи з питань удосконалення законодавства щодо обігу лікарських засобів МОЗ України, кількісний склад якої затверджено наказом МОЗ України від 25 червня 2015 р. No 390 (до складу групи входять 2 представники Асоціації), було розроблено проект постанови КМУ "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2008 р. No 955 і від 2 липня 2014 р. No 240" (далі - проект постанови).

Відповідні зміни до вказаних постанов ініційовано з метою скасування процедури декларування оптово-відпускних цін на медичні вироби, оскільки така процедура відносно виробів медичного призначення взагалі відсутня в європейській практиці, є вкрай обтяжливою, трудо- і фінансово затратною.

Передбачалося, що прийняття проекту акта дозволило б забезпечити приведення у відповідність національного законодавства у сфері декларування зміни оптово-відпускних цін на фармацевтичну продукцію з відповідним європейським, вжити заходів з дерегуляції бізнесу, створити найбільш сприятливі умови для ведення господарської діяльності операторами ринку медичних виробів, а також оптимізувати завантаженість трудових ресурсів МОЗ України.

Зазначений акт було винесено на громадське обговорення 20.08.2015 р., по- годжено із зацікавленими центральними органами виконавчої влади та неодноразово подано на розгляд Уряду (востаннє ли-стом МОЗ України від 13.12.2016 р. -No 1801/4191/2/32507).

Таким чином, майже 1,5 року через постійні перепогодження та кадрові ротації дерегуляційний проект нормативно-правового акта не зміг бути розглянутим Урядом України.

У зв'язку з набуттям чинності з 01 січня 2017 року п. 4 постанови КМУ від 9 листопада 2016 р. No 862 "Про державне регулювання цін на лікарські засоби", яким визнається таким, що втратив чинність, п. 1 постанови КМУ від 17 жовтня 2008 р. No 955, МОЗ України листом від 20.12.2016 р. No 18- 01/4279/2/33160 відкликало проект постанови з Кабінету Міністрів України на доопрацювання.

Беручи до уваги факт прийняття постанови КМУ від 28 грудня 2016 р. No 1006 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 09 листопада 2016 р. No 862", з 01 січня 2017 р. було збережено положення про встановлення надбавок на лікарські засоби та медичні вироби, які встановлені п. 1 постанови КМУ від 17 жовтня 2008 р. No 955.

З огляду на цей факт Асоціація вважає вкрай необхідним шляхом прийняття вже розробленого та погодженого проекту постанови забезпечити внесення змін до постанов КМУ від 17 жовтня 2008 р. No 955 і від 2 липня 2014 р. No 240, чим скасувати процедуру декларування оптово-відпускних цін на вироби медичного призначення.

Безсумнівно, такий крок, на нашу думку, сприятиме підвищенню ефективності виконання пріоритетних завдань Уряду та покладених на нього функцій, зокрема, таких як: створення сприятливих умов для розвитку бізнесу, підвищення якості державного управління та державних послуг, що однозначно принесе користь безпосередньо громадянам України.

За результатами розгляду цього клопотання просимо надати відповідь засобом поштового зв'язку та електронною поштою (doroshchuk@amomd.com) в термін, передбачений чинним законодавством.

Д. Бондаренко, виконавчий директор Асоціації

Аптека.ua


Закончился еще один год напряженной работы, новых достижений и результатов. Пришло время подвести итоги развития фармацевтического рынка Украины, проанализировать основные тенденции и ключевые показатели в 2016 г. Розничные продажи показаны без учета АР Крым и зоны проведения АТО. При подготовке материала использованы данные аналитической системы исследования рынка "PharmXplorer"/"Фармстандарт"компании "Proxima Research".

2016 г. стал годом пусть и умеренного, но роста после 2 лет экономического спада. Положительные тенденции, вероятно, были бы невозможны без макроэкономической стабилизации - именно она стала почвой, на которой произрастали первые семена восстановления рынка. В 2016 г. курс национальной валюты по отношению к доллару США оставался относительно стабильным, колеблясь в узком коридоре. Согласно данным Государственной службы статистики Украины с марта 2016 г. отмечается повышение реальной заработной платы. Уровень доходов населения увеличивается. Со ІІ кв. 2016 г. зафиксирован прирост реального располагаемого дохода населения.
Безусловно, эти факторы оказали благоприят-ное влияние на развитие розничного фармрынка Украины. "АПТЕЧНАЯ КОРЗИНА"

Общий объем аптечных продаж всех категорий товаров "аптечной корзины", в частности лекарственных средств, медицинских изделий, диетических добавок и косметики, по итогам 2016 г. достиг 60 млрд грн. за 1,6 млрд упаковок (табл. 1). Важно отметить рост рынка как в денежном (на уровне 21,9%), так и в натуральном выражении (5,7%). Таким образом, в 2016 г. украинский фармрынок уже продемонстрировал небольшой прирост в натуральном выражении по сравнению с предыдущим годом.

Таблица 1 Розничные продажи различных категорий товаров "аптечной корзины"в денежном и натуральном выражении по итогам 2014-2016 гг.
Год Лекарственные средства Медицинские изделия* Диетические добавки Косметика Рынок в целом Объем аптечных продаж, млн грн./уп. , % Доля категории в "аптечной корзине", % Объем аптечных продаж, млн грн./уп. , % Доля категории в "аптечной корзине", % Объем аптечных продаж, млн грн./уп. , % Доля категории в "аптечной корзине", % Объем аптечных продаж, млн грн./уп. , % Доля категории в "аптечной корзине",% Объем аптечных продаж, млн грн./уп. , % Денежное выражение 2014 30 188,6 16,8 84,9 2 861,9 17,4 8,0 1 108,7 15,6 3,1 1 410,4 11,9 4,0 35 569,6 16,6 2015 41 481,8 37,4 84,3 4 161,6 45,4 8,4 1 674,3 51,0 3,4 1 897,6 34,5 3,9 49 215,3 38,4 2016 50 635,6 22,1 84,4 4 709,8 13,2 7,9 2 404,5 43,6 4,0 2 219,6 17,0 3,7 59 969,5 21,9 Натуральное выражение 2014 971,2 -10,3 63,0 486,8 -6,9 31,6 37,7 -5,3 2,4 46,9 -9,1 3,0 1 542,5 - 9,1 2015 975,3 0,4 64,7 452,0 -7,1 30,0 37,5 -0,5 2,5 42,4 -9,6 2,8 1 507,1 - 2,3 2016 1 048,5 7,5 65,8 452,3 0,1 28,4 49,2 31,1 3,1 42,7 0,8 2,7 1 592,6 5,7

В денежном выражении в структуре аптечных продаж товаров "аптечной корзины"превалируют товары зарубежного производства, за исключением сегмента диетических добавок. В натуральных величинах, напротив, позиции украинских товаров сильнее, за исключением сегмента медицинских изделий. В этой категории структура продаж распределена практически поровну между товарами украинского и зарубежного производства (рис. 1).

Рис. 1

Структура аптечных продаж товаров "аптечной корзины"отечественного и зарубежного производства (по владельцу лицензии) в денежном и натуральном выражении по итогам 2016 г.

В минувшем году украинские производители опередили зарубежных конкурентов по темпам прироста объема аптечных продаж в денежном выражении. По сравнению с 2015 г. для всех категорий товаров "аптечной корзины"были отмечены двузначные темпы прироста розничной реализации в денежном выражении. В натуральном выражении украинские производители демонстрируют прирост во всех категориях товаров "аптечной корзины". Среди товаров зарубежного производства положительная динамика отмечена лишь для лекарственных средств и диетических добавок, в то время как в сегментах медицинских изделий и косметики в 2016 г. реа-лизовано меньшее количество упаковок, нежели годом ранее (рис. 2).

Рис. 2

Темпы прироста/убыли аптечных продаж товаров "аптечной корзины"отечественного и зарубежного производства (по владельцу лицензии) в денежном и натуральном выражении по итогам 2016 г. по сравнению с предыдущим годом

Повышение цен на товары "аптечной корзины"существенно замедлилось по сравнению с показателями предыдущих 2 лет. Средневзвешенная стоимость 1 упаковки товаров "аптечной корзины"в целом по рынку по итогам 2016 г. составила 37,7 грн., увеличившись на 15,3% по сравнению с предыдущим годом. Для сравнения - годом ранее темпы прироста этого показателя составляли 41,6%. Причем замедление динамики отмечено для всех категорий товаров "аптечной корзины" (рис. 3). Самой дорогостоящей категорией является косметика, для которой этот показатель составляет 51,9 грн. за упаковку. Средневзвешенная стоимость 1 упаковки лекарственных средств составляет 48,3 грн., диетических добавок - 48,9 грн., медицинских изделий - 10,4 грн.

Рис. 3

Динамика средневзвешенной стоимости 1 упаковки различных категорий товаров "аптечной корзины"за 2014-2016 гг. с указанием темпов прироста по сравнению с предыдущим годом рынок Лекарственных СРЕДСТВ

Лекарственные средства аккумулируют львиную долю розничных продаж товаров "аптечной корзины". Более детально остановимся на анализе развития самого крупного сегмента отечественного розничного фармрынка.

По итогам 2016 г. объем продаж лекарственных средств составил 50,6 млрд грн. за 1,05 млрд упаковок. В долларовом эквиваленте этот показатель составил 1,98 млрд дол. США.

Объем продаж лекарственных средств продолжает уверенно увеличиваться в денежном выражении. В натуральном выражении по итогам 2016 г. отмечен прирост на уровне 7,5%. Таким образом, в 2016 г. наметились положительные тенденции к восстановлению потребления лекарственных средств в упаковках, хотя уровень 2013 г. пока еще не достигнут (рис. 4). По объему продаж в долларовом эквиваленте украинский рынок лекарственных средств отброшен на 6 лет назад. Однако результаты последних месяцев 2016 г. вселяют оптимизм. В долларовом выражении, начиная с середины 2016 г., отмечается прирост розничных продаж лекарственных средств, который постепенно набирает обороты (рис. 5). Прирост розничной реализации лекарственных средств за декабрь 2016 г. в гривневом выражении составляет 42,5%, в натуральном - 27,9%, в долларовом - 27,5% по сравнению с аналогичным периодом 2015 г.

Рис. 4

Объем розничной реализации лекарственных средств в денежном и натуральном выражении, а также в долларовом эквиваленте за 2010-2016 гг. с указанием темпов прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Рис. 5

Помесячная динамика аптечных продаж лекарственных средств в натуральном и денежном выражении, а также долларовом эквиваленте в январе 2014 - декабре 2016 г. с указанием темпов прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

В 2016 г. наметились положительные тенденции к восстановлению потребления препаратов в упаковках, а также положительная динамика в долларовом выражении

По итогам минувшего года наиболее сильное влияние на увеличение объема рынка оказал индекс замещения, что обусловлено увеличением объема аптечных продаж в натуральном выражении, а также смещением структуры потребления в сторону более дорогостоящих препаратов (рис. 6). По сравнению с предыдущими годами вклад инфляционной составляющей значимо снизился. Также следует отметить увеличение вклада в прирост рынка инновационного индекса.
Благодаря относительно стабильной макроэкономической ситуации индекс эластичности спроса приближен к нулю.

Рис. 6

Индикаторы изменения объема аптечных продаж лекарственных средств в денежном выражении по итогам января 2014 - декабря 2016 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

В период кризиса украинские компании получили некоторые преимущества для укреп-ления своих позиций на рынке. Во многом вследствие повышения курса доллара и значительного удорожания лекарственных средств зарубежного производства доля отечественных препаратов на украинском фармацевтическом рынке увеличилась как в денежном, так и в натуральном выражении (рис. 7).

Рис. 7

Структура аптечных продаж лекарственных средств украинского и зарубежного производства (по владельцу лицензии) в денежном и натуральном выражении по итогам 2014-2016 гг.

В 2016 г. тренд к опережающему увеличению объема аптечных продаж препаратов украинского производства сохранился в денежном выражении, однако в натуральных величинах отмечается противоположная ситуация - объем розничной реализации лекарственных средств зарубежного производства прирастает более высокими темпами по сравнению с локальными конкурентами (см. рис. 2). Такая ситуация коррелирует с динамикой средневзвешенной стоимости 1 упаковки лекарственных средств. Хотя повышение средневзвешенной стоимости 1 упаковки лекарственных средств замедлилось в обоих сегментах, более умеренные темпы прироста этого показателя характерны для зарубежных препаратов по сравнению с отечественными (рис. 8).

Рис. 8

Динамика средневзвешенной стоимости 1 упаковки лекарственных средств отечественного и зарубежного производства (по владельцу лицензии) в сегменте аптечных продаж по итогам 2014-2016 гг. с указанием темпов прироста по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

В разрезе АТС-классификации 1-го уровня по объему аптечных продаж в денежном выражении лидирует группа А "Средства, влияю-щие на пищеварительную систему и метаболизм". Следом за ней расположились группы С "Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему"и R "Средства, влияющие на респираторную систему" (рис. 9).

Рис. 9

Динамика аптечных продаж лекарственных средств в разрезе топ-10 групп АТС- классификации 1-го уровня в денежном выражении по итогам 2015-2016 гг. с указанием темпов прироста их реализации по сравнению с предыдущим годом

В анализируемый период двузначный прирост объема продаж продемонстрировали все группы АТС-классификации. Стоит отметить высокие темпы прироста препаратов групп J "Противомикробные средства для системного применения"и L "Антинеопластические и иммуномодулирующие средства". КЛЮЧЕВЫЕ ИГРОКИ розничного РЫНКА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

Рейтинг брэндов лекарственных средств по объему розничных продаж в денежном выражении по итогам 2016 г. возглавляют АКТОВЕГИН, НУРОФЕН и НАТРИЯ ХЛОРИД (табл. 2).
Таблица 2 Рейтинг брэндов лекарственных средств по объему аптечных продаж в денежном выражении за 2016 г. с указанием их позиции в рейтинге за 2014- 2015 гг.
Брэнд No п/п, год 2016 2015 2014 АКТОВЕГИН 1 1 1 НУРОФЕН 2 4 10 НАТРИЯ ХЛОРИД 3 3 7 НИМЕСИЛ 4 5 5 НО-ШПА 5 2 2 ЭССЕНЦИАЛЕ 6 6 4 ФАРМАЦИТРОН 7 10 8 ЦИТРАМОН 8 7 3 СПАЗМАЛГОН 9 8 9 ТИВОРТИН 10 11 15 СИНУПРЕТ 11 17 23 РЕОСОРБИЛАКТ 12 13 18 АЦЦ 13 23 32 ЦЕФТРИАКСОН 14 14 47 АМИКСИН 15 29 44 КАРДИОМАГНИЛ 16 12 6 НОВИРИН 17 56 241 ЭМСЕФ 18 38 42 ПАНКРЕАТИН 19 24 65 НАЛБУФИН 20 9 13 ЛИНЕКС 21 16 11 ДИКЛОБЕРЛ 22 19 25 КАПТОПРЕС 23 22 34 АУГМЕНТИН 24 20 29 ТИОТРИАЗОЛИН 25 26 19 КАНЕФРОН 26 21 22 СТРЕПСИЛС 27 30 17 ЭВКАЗОЛИН 28 36 39 ГРОПРИНОЗИН 29 37 12 ФАНИГАН 30 25 31

В рейтинге маркетирующих организаций по объему продаж в денежном выражении тройку лидеров представляют отечественные компании: "Фармак", "Корпорация Артериум"и "Фармацевтическая фирма "Дарница" (табл. 3).
Таблица 3 Рейтинг маркетирующих организаций по объему аптечных продаж лекарственных средств в денежном выражении за 2016 г. с указанием из позиций в рейтинге за 2014-2015 гг.
Маркетирующая организация No п/п, год 2016 2015 2014 Фармак (Украина) 1 1 1 Артериум Корпорация (Украина) 2 5 5 Дарница (Украина) 3 3 4 Teva (Израиль) 4 4 3 Berlin-Chemie (Германия) 5 2 2 Sanofi (Франция) 6 7 7 Здоровье Группа компаний (Украина) 7 6 9 Takeda (Япония) 8 8 6 Киевский витаминный завод (Украина) 9 11 14 KRKA (Словения) 10 9 10 Sandoz (Швейцария) 11 12 11 Кусум Фарм (Украина) 12 14 19 Юрия-Фарм (Украина) 13 13 16 Gedeon Richter (Венгрия) 14 10 8 Борщаговский ХФЗ (Украина) 15 15 18 Stada (Германия) 16 19 22 Servier (Франция) 17 18 12 GlaxoSmithKline (Великобритания) 18 16 17 Bayer Consumer Health (Швейцария) 19 17 15 Acino-Pharma Start (Украина) 20 22 29 Alpen Pharma AG (Швейцария) 21 24 21 Abbott Products GmbH (Германия) 22 21 20 Дельта Медикел (Украина) 23 26 23 Sopharma (Болгария) 24 23 26 ИнтерХим (Украина) 25 25 24 GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (Великобритания) 26 20 13 Reckitt Benckiser Healthcare International (Великобритания) 27 31 32 Bionorica (Германия) 28 28 28 Dr. Reddy's (Индия) 29 30 39 Heel (Германия) 30 27 38 СЕГМЕНТ ДИСТРИБУЦИИ

Состав топ-5 дистрибьюторов по итогам 2016 г. не изменился по сравнению с предыдущим годом (табл. 4). Удельный вес топ-5 крупнейших дистрибьюторов аккумулировал 89,4% общего объема оптовых поставок лекарственных средств в денежном выражении. Это компании "БаДМ", "Оптима-Фарм", "Вента", "ФРАМ КО"и "Фармпланета". На протяжении 2014-2016 гг. отмечалась напряженная конкурентная борьба за долю рынка поставок лекарственных средств в аптечные сети (рис. 10).
Таблица 4 Топ-10 крупнейших дистрибьюторов по объему поставок лекарственных средств в аптечные учреждения в денежном выражении по итогам 2016 г. с указанием их позиций в рейтинге за 2014-2015 гг.
Дитрибьютор No п/п, год 2016 2015 2014 БаДМ (Днепр) 1 1 1 Оптима-Фарм (Киев) 2 2 2 Вента (Днепр) 3 3 3 ФРАМ КО (Киев) 4 4 - Фармпланета (Киев) 5 5 5 Фито-Лек (Харьков) 6 6 7 Центр медицинский Медцентр М.Т.К. (Киев) 7 7 8 Аметрин ФК (Киев) 8 9 10 Фармако (Киев) 9 10 9 Медфарком (Одесса) 10 20 20

Рис. 10

Удельный вес топ-10 дистрибьюторов в объеме поставок лекарственных средств в аптечные учреждения в денежном выражении за период с января 2014 по декабрь 2016 г. ИТОГИ

В 2016 г. динамика развития аптечного рынка Украины набирала обороты.

По итогам года суммарный объем продаж всех категорий товаров "аптечной корзины"составил 60 млрд грн. за 1,6 млрд упаковок, превысив показатель прошлого года на 21,9% в денежном и 5,7% в натуральном выражении.

Рынок розничной реализации лекарственных средств продемонстрировал умеренный прирост в натуральном и долларовом выражении на уровне 7,5 и 3,9% соответственно. Таким образом, в 2016 г. наметились положительные тенденции к восстановлению потребления препаратов в упаковках, а также положительная динамика в долларовом выражении. По итогам 2016 г. рынок лекарственных средств достиг объема продаж в размере 50,6 млрд грн. за 1 млрд упаковок.

Стабилизация курса гривни по отношению к доллару США способствовала стабилизации розничных цен на лекарственные средства. В 2016 г. влияние инфляционной составляющей значительно уменьшилось. В то же время наиболее сильное влияние на увеличение объема рынка оказал индекс замещения, что обусловлено увеличением объема аптечных продаж в натуральном выражении, а также смещением структуры потреб-ления в сторону более дорогостоящих препаратов. Особенно активно рынок проявил себя в конце года.

Отечественные фармкомпании удерживают свои позиции в структуре рынка, а тройку лидеров по объему продаж лекарственных средств в денежном выражении формируют 3 украинских компании.

Екатерина Дмитрик

*В общий объем аптечных продаж медицинских изделий включен объем реализации дезинфицирующих средств, которые прошли процедуру регистрации.

Аптека.ua

UAmedia

ProEco - новостной мониторинг экологии Украины