Общество

На Костопільщині пенсіонерка отримала тепловий удар і впала з велосипеда

10.06.2022 23:20

Сьогодні вранці швидка допомога отримала виклик у село Лісопіль, що на
Костопільщині. Там знепритомніла пенсіонерка.

Жінку знайшли дачники на узбіччі дороги. Вона була непритомною, а поруч -
лежав велосипед. Люди перенесли жінку у приміщення. Її сусідка викликала
швидку.

ПІДТРИМКА ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ВІЙНИ

В умовах війни, коли во-рог знищує інфраструк-туру населених пунктів і
промисловий потенціал України, значно заго-стрились проблеми в економіці та
фінансовій сфері нашої держави.

"НІ" - ЗАКРИТТЮ ДП "СХІДНИЙ ГЗК"!

Первинна профспілкова органі-зація ДП "Східний гірничо-зба-гачувальний
комбінат" в особі її голови Віталія Скуби зверну-лась до Президента
України, Секретаря РНБО та Прем'єр- міністра України з вимогою вжити
термінових заходів для розв'язання надзвичайно кри-тичної ситуації, що
склалася на комбінаті, та прийняти необхід-ні рішення для відновлення ро-
боти стратегічно важливого для України підпр

МІЖНАРОДНІ ПАРТНЕРИ ПІДТРИМУЮТЬ БОРОТЬБУ УКРАЇНСЬКИХ ПРОФСПІЛОК

23 травня у столич-ному Будинку проф-спілок відбулась зу-стріч керівництва
Федерації профспі-лок України із за-ступником гене-рального секретаря
Глобального союзу IndustriALL Кемалем Озканом.

ХРОНІКА БУДНІВ ВОЄННОГО ЧАСУ

Гасло профспілок "В єдності - наша сила" як ніколи актуальне в умовах
воєнного вторгнення РФ в Україну. Бердичівська міська організація
профспілки працівників освіти і науки згурто -вано та цілеспрямовано працює
і надає гуманітарну та волонтерсь-ку допомогу ЗСУ, теробороні, ви-мушеним
переселенцям, а також тим, хто особливо потребує тур-боти.

УКРАЇНЦІ В ОУЛУ: "ОЙ У ЛУЗІ ЧЕРВОНА КАЛИНА..."

Мелодія надзвичайно популярної нині україн-ської пісні лине над цен-
тральним майданом Оулу - п'ятого за кіль-кістю населення міста Фінляндії.
Так завершу-ється черговий щоне-дільний мітинг на під-тримку України. Його
учасники - українці, фіни, білоруси, росіяни... Останні приходять на майдан
з біло-синьо-бі-лими прапорами.

"ПРОСТЕ РІШЕННЯ" ПРО ЗВУЖЕННЯ ТРУДОВИХ ПРАВ?

12 травня Верховна Рада в пер-шому читанні підтримала зако-нопроєкт No 5371
"Про внесення змін до деяких законодавчих ак-тів щодо спрощення регулюван-
ня трудових відносин у сфері ма-лого і середнього підприємни-цтва та
зменшення адміністра-тивного навантаження на під-приємницьку діяльність".
Він містить низку вкрай загрозливих положень, що можуть стати ре-альними
факторами порушення прав праці

ГУМАНІТАРНИЙ ШТАБ ФПУ ДОПОМАГАЄ СПІЛЧАНАМ, які постраждали від російської агресії

6 травня в онлайн режимі відбулося засідання Гуманітарного штабу ФПУ, яке
провів Голова Федерації профспілок України Григорій Осовий.

ЗАСІДАННЯ РАДИ ФПУ ВІДБУДЕТЬСЯ 30 ЧЕРВНЯ

24 травня у Будинку проф-спілок відбулось засідання Президії Федерації проф-
спілок України.

ОСВІТЯНИ ЗАКАРПАТТЯ НАДАЛИ ЗСУ ДОПОМОГУ НА 2,7 МЛН ГРН

Із перших днів воєн-ної агресії РФ проти нашої країни Закар-патська
обласна, те-риторіальні органі-зації профспілки працівників освіти і науки
(голова облпрофорганізації, член Ради ФПУ Те-тяна Повханич) ак-тивно
долучились до збору коштів на підтримку україн-ських військових.

2022-06-11 01:52

10.06.2022 23:20

Сьогодні вранці швидка допомога отримала виклик у село Лісопіль, що на
Костопільщині. Там знепритомніла пенсіонерка.

Жінку знайшли дачники на узбіччі дороги. Вона була непритомною, а поруч -
лежав велосипед. Люди перенесли жінку у приміщення...

2022-06-11 01:15

В умовах війни, коли во-рог знищує інфраструк-туру населених пунктів і
промисловий потенціал України, значно заго-стрились проблеми в економіці та
фінансовій сфері нашої держави. Тож профспілки Дніпро-петровщини разом з га-
лузевими організаціями роботодавців намага-ються...

2022-06-11 01:15

Первинна профспілкова органі-зація ДП "Східний гірничо-зба-гачувальний
комбінат" в особі її голови Віталія Скуби зверну-лась до Президента
України, Секретаря РНБО та Прем'єр- міністра України з вимогою вжити
термінових заходів для розв'язання надзвичайно кри-тичної ситуації, що...

2022-06-11 01:15

23 травня у столич-ному Будинку проф-спілок відбулась зу-стріч керівництва
Федерації профспі-лок України із за-ступником гене-рального секретаря
Глобального союзу IndustriALL Кемалем Озканом.

На початку зустрічі Голова ФПУ Григорій Осовий поінформував гостя про...

2022-06-11 01:15

Гасло профспілок "В єдності - наша сила" як ніколи актуальне в умовах
воєнного вторгнення РФ в Україну. Бердичівська міська організація
профспілки працівників освіти і науки згурто -вано та цілеспрямовано працює
і надає гуманітарну та волонтерсь-ку допомогу ЗСУ, теробороні, ви-...

UAmedia

ProEco - новостной мониторинг экологии Украины