Вийшов друком черговий номер бюлетеня "Офіційний вісник України"

Вийшов друком черговий номер бюлетеня "Офіційний вісник України" від 25
червня 2012 року No 46.

"Офіційний вісник України" є офіційним виданням, яке видається
Міністерством юстиції відповідно до Указу Президента України від 13 грудня
1996 року No 1207 "Про опублікування актів законодавства в інформаційному
бюлетені "Офіційний вісник України".

У черговому номері бюлетеня опубліковано:

Закони України та інші акти Верховної Ради України

1793. Про внесення змін до статті 7 Закону України "Про пестициди і
агрохімікати" щодо упорядкування надання адміністративних послуг

Закон України від 17 травня 2012 року No 4769-VI

1794. Про внесення зміни до Закону України "Про доступ до судових рішень"
щодо усунення прогалин, які перешкоджають доступу до інформації стосовно
судових рішень

Закон України від 17 травня 2012 року No 4779-VI

1795. Про внесення змін до деяких законів України щодо оптимізації видачі
документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності

Закон України від 17 травня 2012 року No 4782-VI

1796. Про внесення зміни до статті 5 Закону України "Про психіатричну
допомогу"

Закон України від 22 травня 2012 року No 4795-VI

1797. Про внесення зміни до статті 2 Закону України "Про здійснення
державних закупівель" щодо закупівель товарів підприємствами літакобудівної
промисловості

Закон України від 22 травня 2012 року No 4807-VI

1798. Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом
Республіки Кіпр про міжнародні автомобільні перевезення

Закон України від 23 травня 2012 року No 4827-VI

1799. Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом
Французької Республіки про спільне виробництво фільмів

Закон України від 23 травня 2012 року No 4828-VI

1800. Про затвердження Загальнодержавної цільової програми розвитку водного
господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до
2021 року

Закон України від 24 травня 2012 року No 4836-VI

1801. Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні
правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення
відповідальності за порушення вимог законодавства про охорону праці та
охорону надр

Закон України від 24 травня 2012 року No 4837-VI

1802. Про внесення зміни до статті 292 Кримінального кодексу України щодо
посилення відповідальності за втручання в роботу об'єктів трубопровідного
транспорту

Закон України від 24 травня 2012 року No 4838-VI

1803. Про внесення змін до деяких законів України щодо взяття на облік
юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

Закон України від 24 травня 2012 року No 4839-VI

1804. Про внесення змін до деяких законів України щодо убезпечення
пенсійних активів

Закон України від 24 травня 2012 року No 4841-VI

1805. Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення
окремих положень про обмеження місць куріння тютюнових виробів

Закон України від 24 травня 2012 року No 4844-VI

1806. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
забезпечення права особи на перегляд судових рішень

Закон України від 24 травня 2012 року No 4847-VI

1807. Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської
діяльності

Закон України від 24 травня 2012 року No 4851-VI

1808. Про внесення зміни до додатка No 7 до Закону України "Про Державний
бюджет України на 2012 рік"

Закон України від 24 травня 2012 року No 4866-VI

1809. Про схвалення рішення Президента України про допуск підрозділів
збройних сил інших держав на територію України у 2012 році для участі у
багатонаціональних військових навчаннях

Закон України від 24 травня 2012 року No 4867VI

УКАЗИ ТА РОЗПОРЯДЖЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

1810. Про внесення змін до Указів Президента України від 12 травня 2011
року No 581 та від 30 червня 2011 року No 717

Указ Президента України від 13 червня 2012 року No 391/2012

ПОСТАНОВИ ТА РОЗПОРЯДЖЕННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

1811. Про зменшення статутного капіталу Державної іпотечної установи та
внесення змін до її Статуту

Постанова Кабінету Міністрів України від 18 червня 2012 року No 543

Нормативні акти міністерств та інших центральних органів виконавчої влади,
зареєстровані Міністерством юстиції України

1812. Про визнання таким, що втратив чинність, спільного наказу
Міністерства аграрної політики України, Української академії аграрних наук,
Міністерства фінансів України від 13 лютого 2007 року No 88/10/187

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України, Національної
академії аграрних наук України, Міністерства фінансів України від 23 травня
2012 року No 293/131/594

1813. Про умови оплати праці працівників бюджетних науково-дослідних
установ Держлісагентства України

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 21 травня
2012 року No 283

1814. Про затвердження Термінів подання звітів про виконання бюджетів та
кошторисів фондів загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного
страхування

Наказ Міністерства фінансів України від 22 травня 2012 року No 578

1815. Про визначення переліку виняткових випадків, коли окремі вагони,
локомотиви, інші елементи рухомого складу можуть бути виключені зі складу
поїзда для проведення митного контролю

Наказ Міністерства фінансів України від 25 травня 2012 року No 602

1816 . Про затвердження форм документів адміністративного затримання

Наказ Міністерства фінансів України від 28 травня 2012 року No 608

1817. Про умови оплати праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки
розрядів і коефіцієнтів з оплати праці членів екіпажів суден територіальних
органів Державної екологічної інспекції України

Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 16 травня
2012 року No 263

1818. Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від
03.03.2000 No 433

Наказ Фонду державного майна України від 11 травня 2012 року No 648

1819. Про затвердження Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Фонду
державного майна України

Наказ Фонду державного майна України від 15 травня 2012 року No 670

1820. Про затвердження Інструкції про порядок проведення диспансеризації у
Службі безпеки України

Наказ Центрального управління Служби безпеки України від 18 травня 2012
року No 196

1821. Про внесення змін до Умов оплати праці працівників закладів охорони
здоров'я та установ соціального захисту населення

Наказ Міністерства соціальної політики України, Міністерства охорони
здоров'я України від 08 червня 2012 року No 349/429

РІШЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ

1822. Справа "Миханів проти України"

(Заява No 75522/01)

1823. Справа "Овчаров і Хомич проти України"

(Заяви No 32910/06 та 50081/06)

Довідково. В "Офіційному віснику України" двічі на тиждень публікуються
державною мовою закони України, постанови Верховної Ради України, укази і
розпорядження Президента України, постанови та розпорядження Кабінету
Міністрів України, що мають нормативний характер, рішення і висновки
Конституційного Суду України, зареєстровані в Мін'юсті нормативно-правові
акти міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, інших
органів, а також міжнародні договори України, які набрали чинності, та
рішення Європейського суду з прав людини.

Бюлетень видається з метою оперативного і повного забезпечення правовою
інформацією органів державної влади, органів місцевого самоврядування,
підприємств, установ і організацій, доведення актів законодавства України
до відома громадян.

"Офіційний вісник України" видається в журнальній формі та у теках з
роз'ємними замками з підтриманням текстів актів у контрольному стані.

Прес-служба Міністерства юстиції України

Міністерство юстиції України

UAmedia

ProEco - новостной мониторинг экологии Украины