Газета „Закон і Бізнес”


21.07.2022 15:57

У разі якщо прощення боргу втілюється в односторонньому правочинові, він є по своїй суті розпорядчим та абстрактним. Йому не властивий зв'язок між підставами вчинення та його чинністю.

На це звернув увагу Касаційний цивільний суд у постанові від 6.07.2022 у справі No303/2983/19, інформує "Закон і Бізнес".

Суть прави зводиться до того, що між банком та позичальником був укладений договір про надання споживчого кредиту в сумі $65 тис. Одночасно з іншою особою був укладений договір іпотеки.

Згодом банк відступив права вимоги за договорами товариству, яке прийняло рішення про звернення стягнення на предмет іпотеки в рахунок погашення заборгованості. Відповідно було зареєстроване право ТОВ на житловий будинок. Після цього ТОВ здійснило анулювання заборгованості за кредитним договором, про що повідомлено позичальника.

Рішенням суду було скасовано рішення приватного нотаріуса про державну реєстрацію права власності на житловий будинок за ТОВ. Водночас, іпотекодавець звернувся до суду про визнання іпотеки припиненою у зв'язку з анулюванням заборгованості за договором, який вона забезпечувала.

КЦС зауважив, що особа здійснює свої цивільні права вільно, на власний розсуд (ч.1 ст.12 ЦК).

Особа, яка вчинила односторонній правочин, має право відмовитися від нього, якщо інше не встановлено законом. Якщо такою відмовою від правочину порушено права іншої особи, ці права підлягають захисту. Відмова від правочину вчиняється у такій самій формі, в якій було вчинено правочин (чч.1 та 3 ст.214 ЦК).

Для приватного права апріорі притаманна диспозитивність, яка проявляється, зокрема, в тому, що особа, з урахуванням принципу свободи правочину, сама вирішує вчиняти чи не вчиняти певний правочин (зокрема, щодо відмови від одностороннього правочину).

Під прощенням боргу розуміють звільнення кредитором боржника від виконання обов'язку. За загальним правилом, прощенням боргу втілюється в односторонньому правочині. Хоча сторони договору не позбавлені можливості укласти договір про прощення боргу.

Апеляційний суд при задоволенні позову вважав, що сплив позовної давності до вимог кредитора про стягнення боргу та сплив строку договору є підставою для припинення зобов'язань за договором про надання споживчого кредиту. ТОВ не надало суду належних та допустимих доказів, які б підтверджували наявність будь-якої заборгованості за договором на час розгляду справи.

Суд, встановивши, що відсутня будь-яка заборгованість за договором, зробив обґрунтований висновок про задоволення позовних вимог, хоча й помилково з кількох підстав. Тому постанову апеляційного суду в цій частині належить змінити в мотивувальній частині.

Водночас КЦС відхилив доводи касаційної скарги ТОВ про те, що оскільки рішення анулювання (прощення) боргу за кредитним договором було прийнято у зв'язку з реєстрацією за кредитором права власності на предмет іпотеки, яка була в подальшому визнана за рішенням суду протиправною та скасована, а тому відсутні підстави вважати, що зобов`язання було припинено у зв'язку з прощенням боргу. Адже ці обставини не впливають на чинність абстрактного одностороннього правочину ТОВ з прощення боргу.

Закон і Бізнес

Аби не пропустити новини судової практики, підписуйтеся на Телеграм-канал "ЗіБ". Для цього натисність на зображення.

Закон і Бізнес


21.07.2022 14:52

Высшая рада правосудия считает необходимым немедленно делегировать часть полномочий ВРП Председателю Верховного Суда или временно возобновить работу Рады в существующем составе.

Такая неотложность связывается с необходимостью инспекции органов государственной власти на предмет коллаборационной деятельности, информирует "Закон и Бизнес".

В частности, в Раде отмечают, что в ее адрес поступает такая же тревожная информация о представителях судебной власти, которая подлежит выяснению. Впрочем, согласно действующему законодательству, разрабатываемому для условий мирного времени, действовать эффективно без внесения законодательных изменений невозможно.

В ВРП констатируют, что руководители органов судебной системы, председатели судов, судьи, особенно судьи в отставке, и работники аппарата подлежат проверке на предмет совершения государственной измены, коллаборационной деятельности, наличия двойного гражданства или гражданства другого государства с привлечением соответствующих органов.

Однако, из-за отсутствия кворума, ВРП не способна выполнять полномочия, в частности, по отстранению судьи от осуществления правосудия и предоставлению разрешения на его задержание, что прямо предусмотрено ст.131 Конституции.

Поэтому в Раде призывают: как можно быстрее выбрать/назначить членов ВРП для восстановления его работы, или делегировать такие полномочия, по аналогии, Председателю ВС как члену Раду по должности. Как вариант, предлагается и временное возобновление работы Рады в существующем составе.

Впрочем, в ВРП осознают, что делегирование таких полномочий руководителю ВС или возобновление работы Рады без наличия кворума не в полной мере соответствует нормам Конституции. Однако, по ее мнению, это не противоречит Конвенции о защите прав человека и основных свобод, поскольку такие ограничения стоят на страже непреклонности доверия к судебным институтам, гарантированному праву на справедливый суд и нерушимости целостности государства.

Закон і Бізнес

.

Закон і Бізнес


21.07.2022 17:03

И дальше сохраняется инфляционное давление: в конце 2022 года темпы роста потребительских цен превысят 30% в годовом измерении. Основными факторами будут оставаться последствия войны и высокие мировые цены, прежде всего на энергоносители.

Об этом во время прессбрифинга по решениям по монетарной политике заявил глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко, передает "Закон и Бизнес".

Чиновник говорит, что в таких условиях Национальный банк будет проводить жесткую монетарную политику. Она позволит удержать инфляционные ожидания, увеличить интерес к гривневым активам и снизить давление на международные резервы. Эти меры поддержат финансовую стабильность и частично ослабят инфляционное давление.

Базовый прогноз Национального банка содержит ряд предположений, в том числе о том, что в 2023 году возобновится логистика, снизятся риски для бизнеса, будут постепенно расти урожаи. Такое развитие событий будет способствовать улучшению инфляционных ожиданий и ослаблению инфляционного давления из-за частичного преодоления негативных последствий войны, сдерживающих возобновление предложения. Дополнительно понижению инфляции будут способствовать постепенное утихание мировой инфляции, а также жесткая монетарная политика НБУ.

В то же время, сохранение высоких цен на энергоносители в дальнейшем будет сдерживать снижение инфляции в Украине и потребовать пересмотра тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Учитывая это и учитывая последствия войны, Национальный банк ожидает, что в 2023 году инфляция замедлится до 20,7%, а в 2024 году - до 9,4%. Возврат инфляции к цели в 5% предполагается в 2025 году.

Закон і Бізнес

.

Закон і Бізнес

UAmedia

ProEco - новостной мониторинг экологии Украины