Газета „Закон і Бізнес”


157

У 2018 році в ЄС планують прийняти нормативний пакет GDPR (General Data Protection Regulation), завдяки якому громадяни країн ЄС зможуть вимагати від третіх осіб, в розпорядженні яких виявилися їхні особисті дані, стерти їх.

Про це повідомляє BBC. Уже зараз багато груп лобіюють якнайшвидше прийняття Євросоюзом нормативів з безпеки "інтернет-речей", і вже є узгоджена позиція щодо стандартів безпеки. Причиною цього стало те, що, на думку деяких експертів, підключені до інтернету прилади можуть шпигувати за своїми господарями, в деяких випадках хакери з їх допомогою можуть навіть зв'язатися з господарями.

Тож, яку загрозу можуть приховувати "розумні"гаджети? Про це розповів Алан Вудворд, професор факультету комп'ютерних технологій Суррейського університету.

Напередодні новорічних свят, можливо, і ви думали про купівлю такої речі, а може, вам її подарують. Та оскільки такі речі не захищені від злому, ви самі можете зробити їх більш безпечними.

Насамперед з'ясуйте - чи повинен ваш прилад бути підключений до чогось, крім розетки? Якщо прилад підключається до інтернету, тому що це модно, і навіть якщо ця функція вам здається дуже крутою, все одно запитайте себе, чи варто заради цього ризикувати. Подивіться на те, які саме дані збирає прилад, якими даними він ділиться в нормальному режимі або може передати, якщо його зламають. Пам'ятайте, ваші персональні дані - ласа здобич для хакерів.

Відімкніть прилад від мережі, якщо він може функціонувати без з'єднання з інтернетом. Навіть після цього варто перевірити, чи не збирає прилад дані, якими ви не хотіли б ділитися. Якщо це так, перевірте, чи можна видалити інформацію або відключити її збір.

Подивіться на упаковку, якщо в назві покупки (або подарунка) якщо слово "розумний"або поєднання "з доступом в інтернет", відразу варто задати собі ще одне питання: чи виникали раніше з такими приладами проблеми в плані безпеки? Якщо такі проблеми вже були, то про них є інформація в інтернеті, потрібно забити в пошуковій системі слова "вразливість"або "експлойт"в поєднанні з назвою приладу. А також не забудьте пошукати інформацію про витоки даних у компанії-виробника.

Якщо ви станете щасливим власником "розумного"приладу, вам потрібно буде виробити звичку постійно оновлювати вбудоване програмне забезпечення, або "прошивку". Виробники, як правило, включають механізми оновлення "прошивки"у програмне забезпечення, як на персональному комп'ютері, але користувач найчастіше повинен знайти його сам - автоматично прилади оновлюються рідко. Якщо опція автоматичного оновлення є, переконайтеся, що вона включена.

Зазначимо, якщо у прилада взагалі немає опції оновлення ПЗ, це дуже багато говорить про підхід виробника до кібербезпеки. Уразливості рано чи пізно знаходяться в будь-якому приладі, але якщо виробник навіть не може оновити вбудоване програмне забезпечення, то він не зможе усунути ці проблеми.

Якщо ви готові піти на певний ризик і прилад просить, щоб ви передали йому свої персональні дані (наприклад для роботи з асоційованим додатком), то будьте дуже обережні. Краще не давайте свої справжні дані - вигадайте певну особистість. Якщо дані не потрібні для фінансової транзакції, то надавати справжні немає причин. Хоча тут теж потрібно зважувати ризики і вигоди - якщо ваш віртуальний помічник не знає, хто ви насправді, то і користі від нього буде менше.

Закон і Бізнес


156

В 2018 году в ЕС планируют принять нормативный пакет GDPR (General Data Protection Regulation), благодаря которому граждане стран ЕС смогут требовать от третьих лиц, в распоряжении которых оказались их личные данные, стереть их.

Об этом сообщает BBC. Уже сейчас многие группы лоббируют скорейшее принятие Евросоюзом нормативов по безопасности "интернет-вещей", и уже есть согласованная позиция по стандартам безопасности. Причиной этому стало то, что, по мнению некоторых экспертов, подключенные к интернету приборы могут шпионить за своими хозяевами, в некоторых случаях хакеры с их помощью могут даже связаться с хозяевами.

Так, какую же угрозу могут таить "умные"гаджеты? Об этом рассказал Алан Вудворд, профессор факультета компьютерных технологий Суррейского университета.

В канун новогодних праздников, и вполне возможно, что вы думали о покупке такой вещи, а может быть, вам ее подарят. Однако, поскольку такие вещи не защищены от взлома, вы сами можете сделать их более безопасными.

Главный вопрос, которым стоит задаться, - должен ли ваш прибор быть подключен к чему-то, кроме розетки? Если прибор подключается к интернету, потому что это модно, и даже если эта функция вам кажется очень крутой, все равно спросите себя, стоит ли ради этого рисковать. Посмотрите на то, какие именно данные собирает прибор, какими данными он делится в нормальном режиме или может передать, если его взломают. Помните, ваши персональные данные - лакомая добыча для хакеров.

Отключите прибор от сети, если он может функционировать без соединения с интернетом. Даже после этого стоит проверить, не собирает ли прибор данные, которыми вы не хотели бы делиться. Если это так, проверьте, можно ли удалить информацию или отключить ее сбор.

Посмотрите на упаковку, если в названии покупки (или подарка) если слово "умный"или сочетание "с доступом в интернет", сразу стоит задать себе еще один вопрос: возникали ли раньше с такими приборами проблемы в плане безопасности? Если такие проблемы уже были, то о них есть информация в интернете, нужно забить в поисковике слова "уязвимость"или "эксплойт"в сочетании с названием прибора. А также не забудьте поискать информацию об утечках данных у компании-производителя.

Если вы станете гордым обладателем "умного"прибора, в первую очередь вам нужно будет завести привычку постоянно обновлять встроенное программное обеспечение, или "прошивку". Производители, как правило, включают механизмы обновления "прошивки"в программное обеспечение, как на персональном компьютере, но пользователь чаще всего должен найти его сам - автоматически приборы обновляются редко. Если опция автоматического обновления есть, убедитесь, что она включена.

Отметим, если у прибора вообще нет опции обновления ПО, это очень многое говорит о подходе производителя к кибербезопасности. Уязвимости рано или поздно находятся в любом приборе, но если даже производитель не может обновить встроенное программное обеспечение, то он не сможет устранять эти проблемы.

Если вы готовы пойти на определенный риск и прибор просит, чтобы вы передали ему свои персональные данные (например для работы с ассоциированным приложением), то будьте очень осторожны. Лучше не давайте свои настоящие данные - придумайте ложную личность. Если данные не нужны для финансовой транзакции, то предоставлять настоящие нет причин. Хотя здесь тоже нужно соразмерять риски и выгоды - если ваш виртуальный помощник не знает, кто вы на самом деле, то и пользы от него будет меньше.

Закон і Бізнес


3852

Президент Петр Порошенко в последний рабочий день 2017 года подписал указы о ликвидации и создании местных судов в Украине и о реорганизации местных судов. При этом он призвал юристов-ученых и адвокатов к активному участию в конкурсах на должности судей.

Об этом сообщает пресс-служба Главы государства, передает "Закон и Бизнес". Подписание состоялось в присутствии заместителя Главы Администрации президента Украины Алексея Филатова и председателя Высшего совета правосудия Игоря Бенедисюка.

Президент поблагодарил Государственную судебную администрацию, Высший совет правосудия за активное участие во внедрении судебной реформы.

А.Филатов сообщил, что будут созданы окружные хозяйственные суды, вместо судов в районах также будут созданы окружные суды. "Это будет унифицированный подход ко всем судам первой инстанции", - сказал он. По его словам, также ликвидируются и создаются определенные суды в крупных городах с целью организационной и финансовой оптимизации, для того, чтобы обеспечить лучший доступ к правосудию и более эффективное рассмотрение судебных дел.

И.Бенедисюк подчеркнул, что принятие такого решения даст более четкую структуру судебной системы. "Я считаю, что это будет основой для стратегического планирования развития судебной системы", - отметил И.Бенедисюк. По его словам, отныне станет возможным и планирование развитие автоматизированной системы для того, чтобы действительно правосудие было доступным и было восстановлено доверие к судебной системе.

Президент отметил, что вместе с подписанными указами, он будет инициировать законопроекты по обеспечению непрерывности судебного разбирательства дел в случае перевода судьи в новый суд. "Я буду инициировать изменения в законодательство, которые бы обеспечили непрерывность судебного разбирательства. Чтобы судья, который успешно сдал экзамены, прошел процедуру проверки добропорядочности, или прошел по конкурсу, или был переведен в новый суд, работающий на той же территории, имел возможность рассматривать те дела, которые он рассматривал в старом суде", - пояснил глава государства.

Напомним, речь идет об укрупнении судов, одобренном шестью решениями ВСП 26 декабря 2017 года.

Ознакомиться с текстами указов можно по ссылкам:

Указ No449/2017 "О ликвидации и создании местных общих судов";

Указ No450/2017 "О ликвидации и создании местных общих судов";

Указ No451/2017 "О реорганизации местных общих судов";

Указ No452/2017 "О ликвидации апелляционных судов и создании апелляционных судов в апелляционных округах";

Указ No453/2017 "О ликвидации хозяйственных судов и создании окружных хозяйственных судов";

Указ No454/2017 "О ликвидации апелляционных судов и создании апелляционных хозяйственных судов в апелляционных округах".

Закон і Бізнес

Закон і Бізнес

UAmedia

ProEco - новостной мониторинг экологии Украины