Експерт АФП: Фондовий ринок України потребує нових фінансових продуктів для середнього та великого інвестора

15 грудня 2011 року, відбулося чергове засідання Стратегічної групи при
Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, на якому було
схвалено Концепцію управління цінними паперами на фондовому ринку України.

Учасники заходу, зокрема, звернули увагу, що на сьогодні ліцензії на
провадження діяльності з управління цінними паперами має 121 торговець
цінними паперами, проте, реально таку діяльність майже ніхто не здійснює:
обсяг виконаних торговцями договорів з управління цінними паперами у
відсотках до загальної суми виконаних договорів складає 0,02%.

Основними причинами такої ситуації, а думку учасників засідання є:
- незручні для управління ЦП правила щодо відкриття та ведення рахунків в
цінних паперах та рахунків в грошових коштах, обліку ЦП та грошових коштів
на цих рахунках;
- відсутність законодавчих гарантій для захисту коштів та ЦП, переданих в
управління торговцю ЦП, від претензій, не пов'язаних з управлінням;
- відсутність особливих вимог щодо оподаткування операцій, що здійснюються
в рамках управління ЦП;
- обмеження щодо кола фінансових інструментів, які можуть бути використані
при управлінні ЦП (на сьогоднішній день - це тільки емісійні цінні папери).

Крім того, діяльність з управління цінними паперами індивідуально для
кожного клієнта економічно невигідна, з цією метою експерти СГ пропонують
запровадити схему колективного управління цінними паперами. На практиці це
означає, що торговці ЦП в рамках однієї інвестиційної стратегії зможуть
відкривати на своє ім'я один рахунок в цінних паперах та один рахунок в
національній валюті України, на яких будуть разом обліковуватись кошти і ЦП
кількох клієнтів торговця, що приєднались до відповідної інвестиційної
стратегії. При цьому облік грошових коштів і ЦП, що належать кожному з
таких клієнтів торговці ЦП будуть здійснювати у своєму внутрішньому обліку.
При такій системі значно знижуються операційні витрати торговців ЦП при
управлінні ЦП.

В свою чергу С.Москвін, Директор з регулювання ринків Асоціації "Фондове
Партнерство" у зв'язку з цим відзначає, що схеми індивідуального та
колективного управління портфелем цінних паперів, які не передбачають
створення інститутів спільного інвестування (інвестиційних фондів) та
компаній з управління активами таких фондів, широко розповсюджені у світі.

"Так, у Європейському Союзі схема колективного управління цінними паперами
передбачає передання декількома клієнтами коштів або цінних паперів
торговцю в довірче управління, - звертає увагу експерт. Крім того,
запропонована схема не підпадає під регулювання Директивою ЄС 85/611/ЕЕС
від 13.07.2009 р. (UCITS), що регулює діяльність підприємств з колективного
інвестування в обігові цінні папери. Стаття 3 п. b Директиви містить
застереження, що діяльність з колективного інвестування, яка передбачає
залучення коштів та не здійснює при цьому публічного розміщення цінних
паперів фонду (units), не підпадає під регулювання цієї Директиви. Таким
чином, UCITS регулює діяльність публічних ІСІ у нашому розумінні, при цьому
використання цінних паперів ІСІ обов'язкове."

В той же час, додає С.Москвін, Директива ЄС 2004/39/ЄC від 21.04.2004 р.
"Про ринки фінансових інструментів" (відома як MIFID) до переліку послуг з
інвестування та видів інвестиційної діяльності відносить управління
портфелем активів. "Такі послуги може надавати інвестиційна компанія або
торговець цінними паперами у нашому законодавстві. При цьому інвестиційна
компанія має відповідати всім встановленим MIFID вимогам щодо ліцензування,
розкриття інформації, правил ведення бізнесу при наданні клієнтам послуг з
інвестування, а також організаційним вимогам. Крім того, у разі надання
інвестиційною компанією послуг з управління портфелем клієнта, компанія має
встановити належні методи оцінки активів та бенчмарк для порівняння, що
базуються на інвестиційних цілях клієнта та відповідає типам фінансових
інструментів, які включені до портфеля" - звертає увагу експерт.

"Перевагою такої схеми управління портфелем цінних паперів на відміну від
управління портфелем активів ІСІ є: менші витрати (не потрібно здійснювати
емісію цінних паперів ІСІ, реєструвати випуск); у інвестора з'явиться
можливість повернути, не тільки гроші, як у ІСІ, але й цінні папери;
відсутня фінансово затратна процедура закриття фонду. Водночас така схема є
більш ризикованою для інвестора, тому вважається, що ІСІ є масовим
фінансовим продуктом для дрібного інвестора, а колективне управління ЦП
індивідуальним продуктом для середнього та великого інвестора" - зазначає
С.Москвін.

При цьому додає він, без розвитку діяльності з управління цінними паперами
торговці ніколи не стануть інвестиційними компаніями на зразок потужних
іноземних інвестиційних фірм, а будуть займатися переважно брокеріджем.

Україна, 01133, м. Київ
вул. Щорса, 31 (5 поверх)
Тел.: (044) 522-88-08,
Факс: (044) 522-85-53
Е-пошта: info@afp.org.ua

FundMarket

UAmedia

ProEco - новостной мониторинг экологии Украины