Звіт про результати періодичного відстеження результативності регуляторного акта

1. Вид та назва регуляторного акта: Рішення виконавчого комітету
Харківської міської ради від 01.08.2012 No 453 "Про внесення змін до
рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 08.09.2010 р. No
321 "Про затвердження Правил приймання стічних вод споживачів у
каналізаційну мережу м. Харкова".

2. Виконавець заходів з відстеження - Департамент комунального
господарства Харківської міської ради.

3. Цілі прийняття акта:

- захист навколишнього природного середовища, забезпечення належного
санітарного стану території м. Харкова;

- забезпечення єдиного порядку скиду у міську каналізаційну мережу
рідких відходів та, відповідно, зменшення ознак порушень вимог чинного
законодавства у сфері поводження з рідкими відходами;

- забезпечення контролю за діяльністю перевізників щодо скиду рідких
відходів у міську каналізаційну мережу;

- забезпечення надійного і ефективного прийому рідких відходів в
каналізаційні мережі міста;

- встановлення рівності прав, законних інтересів усіх суб'єктів
господарської діяльності у сфері поводження з рідкими відходами;

- запобігання руйнуванню мереж і споруд системи каналізації міста
Харкова.

4. Строк виконання заходів з відстеження: заходи з відстеження
результативності зазначеного регуляторного акта проводились у термін з
01.05.2017 по 01.06.2017.

5. Тип відстеження: відстеження періодичне.

6. Метод одержання результатів відстеження - статистичний.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність -
статистичні, які одержані від КП "Харківводоканал" з урахуванням
інформації, отриманої від ТОВ "Харківська територіальна компанія по
вивезенню відходів".

Способи одержання даних - збір, обробка та аналіз статистичних даних
(визначення кількості споживачів, які уклали договори на вивезення рідких
відходів та оформили "Паспорт місця тимчасового зберігання рідких
відходів").

8. Кількісні та якісні значення показників результативності: для проведення
відстеження результативності акта використано порівняльний аналіз
статистичних даних за перші 4 місяці 2017 року з аналогічним періодом у
2016 році.

КП "Харківводоканал" проводить роботу по укладенню договорів на надання
послуг із зливу (приймання), відведення (транспортування) та очищення
рідких відходів від неканалізованих об'єктів та оформлення місць
тимчасового зберігання рідких відходів (паспорт МТЗРВ) для контролю
накопичення відходів у абонентів, їх якості, кількості, впливу негативних
факторів на екологічну ситуацію.

За перші 4 місяці 2016 року обсяг реалізованих стоків становив 13 768,55
м3, нарахування послуг з водовідведення (з ПДВ) - 46 262,33 грн,
нарахування ПДВ - 7 710,39 грн.

За перші 4 місяці 2017 року обсяг реалізованих стоків становив 13 693,7 м3,
нарахування послуг з водовідведення (з ПДВ) - 58 499,49 грн, нарахування
ПДВ становили 9 749,91 грн.

Кількість власників неканалізованих об'єктів, які користуються послугами КП
"Харківводоканал", за перші 4 місяці 2016 року становила - 521 особу, а за
перші 4 місяці 2017 року - 554 осіб.

Кількість власників неканалізованих об'єктів, які здійснюють злив рідких
відходів без оформлення договірних відносин з КП "Харківводоканал" за перші
4 місяці 2016 року, становила - 10 312 осіб, а за перші 4 місяці 2017 року -
10 060 осіб.

Аналіз кількісних та якісних показників цього регуляторного акта виявив у
2017 році тенденцію збільшення у середньому на 6 % кількості власників
неканалізованих об'єктів, які користуються послугами КП "Харківводоканал".

Зменшення кількості власників неканалізованих об'єктів, які здійснюють злив
рідких відходів без оформлення договірних відносин з комунальним
підприємством більш ніж на 3 %, свідчить про позитивну динаміку в напрямку
впорядкування взаємовідносин між Споживачами та КП "Харківводоканал",
регламентованих рішенням виконавчого комітету Харківської міської ради від
01.08.2012 р. No 453 "Про внесення змін до рішення виконавчого комітету
Харківської міської ради від 08.09.2010 р. No 321 "Про затвердження Правил
приймання стічних вод споживачів у каналізаційну мережу м. Харкова" та
іншими нормативними актами.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення
визначених цілей. Регуляторний акт має достатній ступінь досягнення
визначених цілей, взагалі результати реалізації його положень мають
позитивну динаміку. При цьому, у зв'язку з набуттям чинності розпорядження
Кабінету Міністрів України від 10.03.2017 No 166р "Про скасування деяких
міністерств та інших центральних органів виконавчої влади", необхідно
привести регуляторний акт - рішення виконавчого комітету Харківської
міської ради від 08.09.2010 No 321 "Про затвердження Правил приймання
стічних вод споживачів у каналізаційну мережу м. Харкова" (зі змінами та
доповненнями) у відповідність до вимог чинного законодавства України.

Директор Департаменту комунального господарства
О.А. Богач

Харьковские Известия

UAmedia

ProEco - новостной мониторинг экологии Украины