Закон України "Про фахову передвищу освіту" - набрав чинності

9 серпня 2019 року набрав чинності Закон України "Про фахову передвищу
освіту".

Цей Закон визначає порядок, умови, форми та особливості здобуття фахової
передвищої освіти та регулює суспільні відносини, що виникають у процесі
реалізації конституційного права людини на освіту, прав та обов'язків
фізичних і юридичних осіб, які беруть участь у реалізації цього права, а
також визначає компетенцію державних органів та органів місцевого
самоврядування у сфері фахової передвищої освіти.

Планується, що новий закон створить умови для поєднання освіти з
виробництвом з метою підготовки конкурентоспроможних фахівців для
забезпечення потреб суспільства, ринку праці та держави.

У 2020 році буде започаткована освітня діяльність закладами освіти з
підготовки за освітньо-професійним ступенем фахового молодшого бакалавра.
Заклади вищої освіти І-ІІ рівнів акредитацій, які в системі вищої освіти
здійснюють підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого
спеціаліста і до 2020 року не отримають статусу коледжу, набудуть статус
закладу фахової передвищої освіти.

Також у Міністерстві освіти звертають увагу керівників закладів вищої
освіти на те, що Прикінцевими та перехідними положеннями Закону внесено
зміни до низки Законів України, зокрема, і такі зміни до Закону України
"Про вищу освіту".

Прес-служба Профспілки працівників освіти і науки України

Профспілка працівників освіти і науки України

UAmedia

ProEco - новостной мониторинг экологии Украины