Забудова загрожує унікальній природі Кінбурнської коси

13 жовтня 2021

23.06.2021 на сайті Очаківської міськради було опубліковане повідомлення
про початок обговорення генеральних планів сіл Василівка, Покровка,
Покровське, розроблені на підставі рішення Очаківської міської ради No27
від "09" квітня 2021 року "Про розробку генеральних планів Очаківської
міської територіальної громади Миколаївської області: с. Покровка, с.
Покровське, с. Василівка". Власне, проєктами це було складно назвати - в
громадський доступ було викладено лише Том І та частину Тому ІІІ (Охорона
навколишнього природного середовища), який виконує роль Звіту про СЕО.

Документи пропонували радикальні рішення: збільшити площу села Василівка у
7,3 рази (до 1033 га проти сучасної - 141,3 га), села Покровка - в 3,3 рази
(із 584,5 до 1930 га) за рахунок територій об'єкту природно-заповідного
фонду України, РЛП "Кінбурнська коса", перенесення меж села в бік моря та
включення в нього прибережної смуги, тощо. Генплани акцентують на
збільшенні садибної забудови (більш ніж 100 нових садиб у Василівці та 652
садиби у Покровці) і розширенні рекреаційного потенціалу. Так, згадувалося
про спорудження бальнеолікарні на 2693 місця у с. Василівка. При цьому, за
словами жителів с. Покровка, за період з 1991 року вже було виділено понад
1000 ділянок під особисте житлове будівництво. Землі Кінбурнської коси, з
її сосновими лісами, піщаними пляжами, озерами і чистим морем є ласим
шматком для розподілу під літні резиденції та забудову кемпінгами і легкими
будиночками.

Генеральні плани, винесені на громадське обговорення, абсолютно не
відповідають вимогам ЗУ "Про регулювання містобудівної діяльності", наказу
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства України "Про затвердження ДБН Б.1.1-15:2012 "Склад та зміст
генерального плану населеного пункту"" No 358 від 13.07.2012 .

Виконавцем проєкту зазначене ТОВ "Миколаївський обласний інжиніринговий
центр", втім, документи не були засвідчені підписами фахівців і не містили
дати укладання контракту на розробку. При цьому якість опублікованих
матеріалів була надзвичайно низькою. Вони рясніли пропусками, запозиченнями
з попередніх робіт виконавця, посиланнями на об'єкти, що знаходяться
взагалі в інших районах, наприклад, р. Балка Кодима, р. Вісунь, с.

Скобелеве. Розділ 3.4 Тому ІІІ, що стосується господарської діяльності,
взагалі містив ряд пустих таблиць. Представлені на громадське обговорення
документи являли собою компіляцію загальних фраз та не містили жодної
конкретики, а саме:

1. Прогноз демографічного розвитку території із дослідженням причин
збільшення населення та обґрунтуванням потреби в таких великих обсягах
житлової забудови.

2. Концепція перспективного розвитку господарського комплексу.

3. Пропозиції щодо зміни меж населеного пункту.

4. Територіальний розвиток. Перспективне використання території.

5. Перспективна планувальна структура та функціональне зонування.

6. Розвиток соціальної інфраструктури

7. Території зелених насаджень.

8. Транспортна інфраструктура.

9. Інженерна інфраструктура

10. Інженерна підготовка та захист території

11. Рекомендації щодо збереження та охорони пам'яток культурної спадщини

12. Визначення та врахування державних та регіональних інтересів

13. Пропозиції щодо охорони навколишнього природного середовища (що, до
речі, не містить жодної конкретної інформації про вплив на землі ПЗФ)

14. Заходи з реалізації генерального плану.

Були подані зауваження від Херсонського державного університету, ГО
"Українська природоохоронна група", НПП "Білобережжя Святослава", РЛП
"Кінбурнська коса", Всесвітнього фонду охорони природи, доцента кафедри
екологічної хімії Національного університету кораблебудування.

Громадські слухання були призначені спочатку на 26.07.2021, потім на
30.08.2021 в міській раді Очакова. Жителі села звернулися до міського
голови Сергія Бичкова з проханням перенести громадські слухання у с.
Покровка. Лист було отримано 16.08.2021, однак відповіді не надійшло, і
24.08.2021 жителі надіслали повідомлення про проведення сходу села, який
відбувся 28.08.2021 за стандартами громадських слухань. 95 голосами із 97
учасники висловилися проти проєкту нового Генплану.

30 серпня відбулися громадські слухання в Очаківській міській раді. На
питання про низьку якість документів головний інженер проєкту А.

Домерщикова зазначила, що через відсутність вихідних даних та затримку з
одержанням даних від державних установ були оприлюднені чорнові варіанти
документації до Генплану, які потім доопрацюють. Після того, як були
озвучені результати голосування сільського сходу, С. Бичков заявив, що має
листа на підтримку Генплану с. Покровка за підписами 779 жителів Очакова, а
отже, останній вважається схваленим. При цьому, за свідченням жителів с.
Покровка, підписні листи не містили адрес і паспортних даних, і було
незрозуміло, чи це реальні люди. Випадок, коли жителі одного населеного
пункту прямим голосуванням втручаються у волевиявлення жителів іншого, є
без перебільшень прецедентом. Проте після питання, чи передбачені такі дії
статутом ОТГ, пан Бичков спішно закрив засідання.


Зазначені громадські слухання було проведено із значними порушеннями вимог
чинного законодаства. Зокрема, наявні порушення ч.2 ст. 19 Конституції
України, ч. 2 ст. 16, ч. 2 ст. 17 , п. 5 ч. 2 ст. 17 , п. 1, 2, 5 ч. 3 ст.
21 ЗУ "Про регулювання містобудівної діяльності", п. 4, 5.1 , 5.2 , 5.3 ,
5.7, п. 8 , абз.3 п. 11 постанови КМУ від 25 травня 2011 р. N 555 "Про
затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо врахування
громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної
документації на місцевому рівні". Такими порушеннями є, зокрема:

А) У Протоколі громадських слухань No7 від 30.08.2021 року мова йде про
оновлення генеральних планів, але складені генеральні плани не підпадають
під законодавчі ознаки оновлення, є цілком новими.

Б) Очаківська міська рада, а не її виконавчий орган вказані у Протоколі
громадських слухань No7 від 30.08.2021 року як організатор громадського
обговорення .

В) Рішення Очаківської міської ради від 09.04.2021 10-ї чергової сесії VIII
скликання не опубліковано на офіційному сайті Очаківської міської ради.

Г) Не створено погоджувальну комісію для вирішення спірних питань.

Д) Рішення щодо розроблення проектів містобудівної документації не
опубліковано у засобах масової інформації, що поширюються на відповідній
території.

Е) Повідомлення про початок процедури розгляду та врахування пропозицій
громадськості у проекті містобудівної документації не відповідає цілому
ряду вимог.

Є) Порушено процедуру визначення головуючого на слуханнях, порядок
голосування та підрахунку голосів.

15.09.2021 на сайті Очаківської міської ради були опубліковані доповнені
версії документації щодо Генплану (5 томів для кожного з сіл), що містили
план зонування, інженерні заходи на мирний та надзвичайний час, а також
обґрунтування та пропозиції щодо розвитку сіл. Відповідно до ст. 21 Закону
"Про регулювання містобудівної діяльності", замовники містобудівної
документації зобов'язані забезпечити оприлюднення проектів містобудівної
документації на місцевому рівні, пояснювальної записки, розділу "Охорона
навколишнього природного середовища" або звіту про стратегічну екологічну
оцінку на своїх офіційних веб-сайтах, а також вільний доступ до такої
інформації громадськості. Абзац 2 п. 8 ст. 21 Закону встановлює, що особи,
які оприлюднюють проекти містобудівної документації на місцевому рівні, є
відповідальними за їх автентичність. На громадське обговорення були
представлені неповні документи з великою кількістю грубих помилок. Отже,
вони не можуть вважатися автентичними тим, що опубліковані 15.09.2021. Слід
наголосити, що на сайті Очаківської міської ради розміщено лише посилання
на Рішення Очаківської міської ради від 09.04.2021 10-ї чергової сесії VIII
скликання , як і Протокол громадських слухань No7 від 30.08.2021 року ,
самі ж вони містяться на гугл-дисках. Окрім того, значна кількість
містобудівної документації міститься за посиланням, яке називається
"Пояснювальна записка", що викликає сумніви у добросовісності оприлюднення
відомостей. Також, у повідомленнях, розміщених на сайті Очаківської міської
ради, не міститься інформація про склад і зміст містобудівної документації.

Навіть після цього залишилися поза увагою деякі важливі аспекти екологічної
оцінки:

- Вплив на природно-заповідний фонд. Фактично вся територія Кінбурнської
коси входить до складу об'єктів ПЗФ: НПП "Білобережжя Святослава" та РЛП
"Кінбурнська коса". Території, на які заплановано розширення меж сіл,
включені до Смарагдового оселища UA0000215. Ягорлицька затока має статус
Рамсарського угіддя з 1975 року. Ці території є середовищем існування
численних червонокнижних видів та охороняються, зокрема, Бернською
конвенцією, а також Протоколом про збереження біорізноманіття та ландшафтів
Чорного моря до Конвенції про захист Чорного моря від забруднення. Їх
господарське освоєння призведе до втрати унікальних природних комплексів, в
тому числі найбільшого в Україні та Європі поля диких орхідей, місць
гніздування та відпочинку для більш ніж 240 видів водоплавних і мігруючих
птахів, що мають транскордонне значення.

- Перспективи розвитку рекреації. В пункті 2.1.6. Тому ІІІ міститься
твердження "Вплив на об'єкти ПЗФ відсутній", що абсолютно не відповідає
дійсності. Проблеми рекреаційного навантаження, стихійних сміттєзвалищ,
джипінгу, незаконного вилову водних біоресурсів неодноразово обговорювалися
у ЗМІ. Немає даних, які можна отримати з відкритих джерел (кількість та
розміщення кемпінгів, пунктів рекреації), а також оцінюваних обсягів
неофіційного сектору туризму. Слід зауважити, що це ВЖЕ справляє значний
тиск на унікальні екосистеми півострова. За даними ЗМІ зі слів директора
НПП "Білобережжя Святослава" Ю. Козловського, лише в 2017 році було
зафіксовано 110 000 відвідувачів, з них 60 000 безпосередньо на території
нацпарку, що ініціювало дискусію про закриття частини заповідних територій
для відвідувачів та облаштування організованих кемпінгів. Підвищення
популярності місця, активна реклама та пандемія COVID-19, що ускладнює
міжнародний туризм, призводять до постійного зростання кількості
відвідувачів.

- Водопостачання та водовідведення. Господарсько-побутові потреби жителів
забезпечуються за рахунок підземних вод верхньосарматського горизонту.
Дослідження якості та запасів відповідних підземних вод на території
населеного пункту не проводилися. Наведені розрахунки не включають
водоспоживання садибною забудовою, яка може з'явитися на вже виділених
ділянках, а також прогнозне споживання великими рекреаційними закладами.
Поява таких закладів вимагає ретельної оцінки запасів та якості ресурсів
підземних вод, адже надмірне використання може призвести до виснаження їх
запасів та засолення через падіння тиску у пластах і просочування солоних
вод. Гострою є і загроза забруднення, адже центральної каналізації в селищі
немає.

- Впливи від облаштування інфраструктури - будівництва доріг, забруднення
зі стаціонарних та пересувних джерел.

- Не передбачені жодні конкретні індикатори моніторингу в рамках СЕО.

17.09.2021 була опублікована Довідка про громадське обговорення, проте ще
до 30.09 за посиланням знаходився документ щодо обговорень ДПТ в м. Очаків.
Станом на 11.10.2021 Довідку оновлено з рекомендаціями затвердити Генплани.

Даний прецедент формального підходу до громадського обговорення проектів
містобудівної діяльності на місцевому рівні, низька якість таких проектів
та применшення ролі СЕО в процесі містобудівної діяльності, є типовим для
багатьох міст та сіл України. Адже вже на етапі СЕО генплану чи детального
плану території можна виявити наслідки для довкілля та визначитися із
альтернативами, що будуть менше шкодити довкіллю, а також можна заздалегідь
продумати заходи із запобігання, зменшення та пом'якшення шкоди довкіллю,
що може бути завдана в результаті виконання генплану чи ДПТ. Така поведінка
чиновників порушує права громадян і суперечить чинному законодавству. Як
вказано у абз. 55 Постанови Верховного суду від 15 липня 2021 року (справа
No1.380.2019.004556): "Тобто, врахування громадських інтересів при
розробленні проектів містобудівної документації є результатом
двостороннього процесу. У ситуації, що склалась, жителів сіл Василівка,
Покровка, Покровське фактично позбавили можливості виступати другою
стороною процесу.

Також дуже важливо, щоб місцева громадськість не була позбавлена права на
своєчасний доступ до всієї інформації, адже громадськість часто може стати
контролером якості містобудівної документації та вказувати на очевидні та
серйозні порушення. А неналежно проведені громадські слухання чи
відсутність таких слухань може стати вагомою підставою для жителів, щоб
звернутися до суду і оскаржити в суді такі рішення органів місцевого
самоврядування. А також, як у випадку із жителями сіл Покровка, Покровське,
та Василівка, жителі стали на захисті особливо цінних природних комплексів
та гамують апетити місцевих чиновників, що готові роздавати землі будь-яким
інвесторам, навіть всупереч законодавству, та які не бачать потреби в
збереження природи та цінних земель і територій.

Підготовлено:

Ірина Бабаніна, експертка ЕПЛ

Соломія Баран, юрисконсульт ЕПЛ

О.Мелень-Забрамна, керівниця юридичного відділу ЕПЛ

Екологія. Право. Людина.

UAmedia

ProEco - новостной мониторинг экологии Украины