Які документи регламентують правила безпеки у відрядженнях

Безпечного вам відрядження

Законодавство не звільняє роботодавця від відповідальності за нещасні
випадки, які сталися з відрядженими працівниками. Які документи
регламентують правила безпеки у відрядженнях. І що повинні знати про це
працівники та їхні керівники.

Поїздки не вважатимуться відрядженнями, якщо:

працівник для виконання певних робіт за розпорядженням роботодавця виїхав
за межі населеного пункту (його постійного місця роботи), але не в'їхав на
територію іншого населеного пункту;
o службові поїздки працівників, постійна робота яких відбувається у дорозі
або має роз'їзний (пересувний) характер,.. якщо інше не передбачено
законодавством, колективним договором, трудовим договором між працівником і
роботодавцем. Це стосується окремих категорій працівників автомобільного,
залізничного, водного, повітряного транспорту (водіїв рейсових автобусів,
машиністів потягів приміського чи між-міського сполучення тощо);
o службові поїздки тривалістю менше доби працівників дипломатичної служби
України, які направлені в довготермінові поїздки, що пов'язані із
супроводженням українських делегацій і посадових осіб, отриманням та
відправкою багажів, кур'єрської та командирської пошти в аеропортах,
морських та річкових портах, на вокзалах;
o у разі, коли працівника прийнято на роботу, що передбачає виконання
трудових обов'язків у польових умовах, у т. ч. вахтовим методом, а також
роботу, виконання якої пов'язане з постійними поїздками в інші населені
пункти;
o у межах виконання своїх безпосередніх обов'язків працівник провадить
роботу, яка передбачає постійне здійснення поїздок на підвідомчій йому
території. Такому працівникові можуть відшкодовувати витрати на проїзд;
o поїздка за розпорядженням керівника підприємства до іншого населеного
пункту фізичних осіб, які працюють за договорами цивільно-правового
характеру. Витрати, пов'язані з такими поїздками, їх розміри та порядок
виплати мають бути визначені в цих договорах.

Таким чином, рішення щодо оформлення поїздки працівника як службового
відрядження приймає керівник, з огляду на посадові обов'язки такого
працівника, мету поїздки тощо.

Організаційні та фінансові питання, пов'язані з відрядженням працівників
підприємств, установ та організацій, що повністю або частково фінансуються
з держбюджету.

Для підприємств недержавної форми власності немає чітких вимог щодо
організації та оформлення службових відряджень. Тому підприємства мають
самостійно регулювати такі питання. Для цього вони розробляють Положення
про службові відрядження працівників, у якому обумовлюють порядок
направлення у відрядження, виплату коштів на відрядження, звітування про
відрядження, гарантії та компенсації під час службових відряджень.

Також у кожного суб'єкта господарювання має бути розроблена та затверджена
Інструкція з охорони праці для відряджених працівників. Усі працівники
підприємства, трудова діяльність яких може бути пов'язана з відрядженнями,
повинні бути проінструктовані згідно з цією Інструкцією з реєстрацією у
відповідному журналі.

Крім цього, якщо відрядження працівника передбачає його безпосередню участь
у виробничому процесі на підприємстві, де він перебуватиме у відрядженні, з
ним проводять цільовий інструктаж з питань ОП на об'єкті з реєстрацією у
відповідному журналі.

Однак ці вимоги не стосуються відряджених працівників, з якими роботодавець
перебуває в цивільно-правових відносинах. Умови виконання роботи на
об'єкті, куди відрядили працівника, має передбачати цивільно-правовий
договір. Проте перед відправленням у відрядження потрібно перевірити, чи
має такий працівник належні знання та навички щодо виконання дорученої
роботи, перевірити наявність і справність потрібних ЗІЗ, спецодягу та
спецвзуття, інструментів та обладнання.

Якщо відряджаються два і більше працівників, то наказом чи розпорядженням
про відрядження призначається керівник групи, на якого покладається
відповідальність за дотримання виробничої дисципліни в групі, за
організацію та якість виконання службового завдання, раціональне
використання робочого часу тощо.

Страховий експерт з охорони праці

Яворівського УВД ФСС України у Львівській області О.Купльовська 2019-12-02

Андрій Гаврилюк

Голос Сокальщини

UAmedia

ProEco - новостной мониторинг экологии Украины