Витяг із Закону України від 07.12.2017 р. No 2245-VIII

ЗАКОН УКРАЇНИ від 07.12.2017 р. No 2245-VIII Про внесення змін до
Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо
забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році ВИТЯГ

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України,
2011 р., NoNo 13-17, ст. 112) такі зміни:
Абзац другий підпункту "в" пункту 193.1 статті 193 викласти в такій
редакції:

"постачання на митній території України та ввезення на митну територію
України лікарських засобів, дозволених для виробництва і застосування в
Україні та внесених до Державного реєстру лікарських засобів, а також
медичних виробів, які внесені до Державного реєстру медичної техніки та
виробів медичного призначення або відповідають вимогам відповідних
технічних регламентів, що підтверджується документом про відповідність, та
дозволені для надання на ринку та/або введення в експлуатацію і
застосування в Україні" .

Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2018 року, крім:
пункту 13 (щодо виключення пункту 74.2 статті 74), підпункту 2 пункту 31
(щодо внесення змін до пункту 201.16 статті 201) та абзаців шістнадцятого -
двадцять першого підпункту 1 пункту 56 (щодо доповнення підрозділу 2
розділу ХХ пунктом 571) розділу I цього Закону, які набирають чинності з
дня, наступного за днем опублікування цього Закону;
пункту 36 (щодо доповнення пункту 226.4 статті 226) розділу I цього Закону,
який набирає чинності з 1 липня 2018 року;
підпункту 1 пункту 25 (щодо нової редакції підпункту 191.1.1 пункту 191.1
статті 191), абзаців другого - четвертого пункту 27 (щодо нової редакції
підпункту 196.1.17 пункту 196.1 статті 196) та підпункту 2 пункту 44 (щодо
внесення змін до пункту 252.20 статті 252 у частині зменшення ставок
рентної плати на газовий конденсат) розділу І цього Закону, які набирають
чинності з 1 січня 2019 року;
абзаців другого - восьмого підпункту 4 (щодо доповнення пункту 14.1 статті
14 підпунктом 14.1.602) та абзацу другого підпункту 7 (щодо доповнення
пункту 14.1 статті 14 підпунктом 14.1.2271) пункту 2, пункту 34 (щодо
доповнення статті 221 пунктом 221.6) розділу І цього Закону, які набирають
чинності з 1 січня 2025 року.

Кабінету Міністрів України:

до 1 березня 2018 року визначити порядок зупинення реєстрації податкової
накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних
відповідно до пункту 201.16 статті 201 Податкового кодексу України та
забезпечити перегляд та приведення центральними органами виконавчої влади
їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;

у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації цього Закону;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд та приведення центральними органами виконавчої влади
їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України П. Порошенко

Аптека.ua

UAmedia

ProEco - новостной мониторинг экологии Украины