У Тернопільській міській територіальній громаді затвердили Програму розвитку освіти на 2020-2022 роки

15 січня 2020

Від початку 2020-го року у Тернопільській міській територіальній громаді
розпочала діяти Програма розвитку освіти на 2020-2022 роки, яку затвердили
на засіданні чергової сесії міської ради в грудні минулого року.

Дана програма є логічним продовженням Програми розвитку освіти
Тернопільської міської територіальної громади на 2017-2019 роки, метою якої
є створення умов для інноваційного розвитку освітньої галузі, відповідно до
потреб та запитів Тернопільської громади згідно із сучасними вимогами
суспільства.

Важливим для освітньої галузі громади у наступні декілька років буде:
удосконалення роботи з обдарованою молоддю та дітьми з інтелектуальними і
творчими здібностями, розвиток учнівського самоврядування та лідерського
руху, посилення ефективності заходів, спрямованих на національно-
патріотичне виховання дітей та учнівської молоді, формування ефективної
системи роботи з управлінськими кадрами, професійний розвиток педагогів,
якісне функціонування системи соціально-психологічного супроводу щодо
вирішення актуальних питань антикризового спілкування, психологічного
супроводу та адаптації внутрішньо переміщених осіб, створення оптимальної
інформаційної інфраструктури.

Серед основних завдань програми на 2020-2022 роки є:
розбудова мережі закладів дошкільної освіти (надалі ЗДО), підвищення рівня
охоплення дітей відповідного віку дошкільною освітою;
розвиток та функціонування системи загальної середньої та позашкільної
освіти;
забезпечення доступності, безперервності та підвищення якості освітніх
послуг у громаді;
створення умов для здобуття освіти дітей з особливими освітніми потребами;
створення та удосконалення мережі профільної старшої школи на основі
аналізу можливостей сучасного ринку праці в аспекті соціально-економічного
розвитку Тернопільської міської територіальної громади;
розвиток професійного потенціалу педагогічних працівників навчальних
закладів Тернопільської міської територіальної громади;
пошук мобільних підходів щодо вдосконалення інноваційного освітнього
середовища;
забезпечення безоплатним харчуванням вихованців ЗДО, учнів ЗЗСО відповідно
до чинного законодавства, в т.ч. учнів - дітей учасників АТО/ООС,
внутрішньо переміщених та інших категорій відповідно до рішень міської ради.

Виконання програми сприятиме вирішенню завдань щодо створення механізму
розвитку дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти; підвищенню
якості виховного процесу та рівня організації формування вмінь і навичок за
інтересами, забезпечення потреб особистості у творчій самореалізації,
підготовки до активної професійної та громадської діяльності учнів;
зростанню інтелектуального, культурного, духовно - морального потенціалу
учня; запровадженню випереджувальних педагогічних методик для згуртування
школярів та учнівської молоді навколо сучасних ініціатив, спрямованих на
виконання колективних творчих справ; популяризації моделі сучасного
розвитку виховної системи громади на основі партнерських відносин з
культурно-просвітницькими закладами громади, дитячо-молодіжними
громадськими організаціями, місцевою пресою та телебаченням.

Тернопільська міська рада

UAmedia

ProEco - новостной мониторинг экологии Украины