Старости територіальних громад озброєні знаннями

Під час реформування місцевого самоврядування та децентралізації влади, яка
передбачає передачу більших повноважень і ресурсів територіальним громадам,
в Україні вперше запроваджено інститут старост. Основна його функція -
представництво та захист інтересів сіл і селищ, що ввійшли до складу нових
об'єднаних громад.

У Черкаському обласному центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації
кадрів уперше проведено навчання старост територіальних громад за програмою
короткострокового тематичного семінару. Серед питань, які вони обговорили, -
законодавча база діяльності місцевого самоврядування, статус, права,
обов'язки і планування роботи, стратегічне планування бюджетного процесу,
участь у розробленні проектів регіонального розвитку, повноваження в галузі
охорони навколишнього природного середовища, забудови сільських населених
пунктів, управління земельними ресурсами.

Практична складова програми семінару передбачала надання рекомендацій щодо
ведення службової документації та організації контролю, надання соціальних
послуг у громаді, вчинення нотаріальних дій, роботи зі зверненнями громадян
та організації особистого прийому, державної реєстрації прав на нерухоме
майно. Задля реалізації в області державної антикорупційної політики для
старост територіальних громад заплановано практичні заняття з обговорення
правових та організаційних засад функціонування системи запобігання
корупції в Україні та впровадження електронного декларування.

До реалізації програми семінару залучено викладачів, фахівців Черкаського
відокремленого підрозділу установи "Центр розвитку місцевого
самоврядування", структурних підрозділів обласної державної адміністрації
та обласної ради, Головного територіального управління юстиції в області,
обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді й багатьох
інших підрозділів місцевих органів влади.

Урядовий Кур'єр

UAmedia

ProEco - новостной мониторинг экологии Украины