Щастинський район оговтується від пожеж і налаштовується працювати на перспективу

З реформуванням адміністративно-територіального устрою в Україні Луганщина
отримала нову структуру. Це - чотири великі, у порівнянні з попереднім
поділом, райони на підконтрольній українській владі території. Тож
знайомимося з Луганщиною наново. До вашої уваги сьогодні - новостворений
Щастинський район. Відповіді на наші питання надає Тетяна Новикова, голова
Щастинської райдержадміністрації

Евеліна БОГДАНОВА

- Майже мiсяць ви обiймаєте посаду голови РДА Щастинського району. Чи
складнiше стало працювати?

- Звичайно, стало складнiше. Але ми вже вдруге переживаємо збiльшення
територiї i приєднання населених пунктiв до району. Наприкiнцi 2014 року до
Новоайдарського району, який я тодi очолювала, були приєднанi мiсто Щастя,
Трьохiзбенська та Кримська сiльськi ради Слов'яносербського району. I вже
тодi ми вперше робили оновлення та злиття баз надання соцiальних послуг,
вносили змiни до структури райдержадмiнiстрацiї з метою органiзацiї
ефективної роботи з населенням i територiями. Сьогоднi робимо те саме, але
в бiльших масштабах.

До того ж тепер на територiї району два КПВВ. А це додатково органiзацiя
роботи двох сервiсних зон на пунктах перетину.

- Наскiльки рiзними є громади, що входять до новоствореного району?

- Зараз триває процес децентралiзацiї влади. З ним пов'язанi вiдповiднi
змiни до Бюджетного кодексу України. Вони передбачають, що з 1 сiчня
поточного року галузi освiти, культури, спорту та низка iнших повиннi
фiнансуватися коштом бюджетiв територiальних громад.

Але з п'яти громад, що утворенi на територiї Щастинського району, тiльки в
Новоайдарськiй селищнiй у жовтнi 2020 року вiдбулися вибори. В iнших
чотирьох утворенi вiйськово-цивiльнi адмiнiстрацiї. Через це на територiї
колишнього Станично-Луганського району вчасно не були утворенi фiнансовi
органи. Вiдповiдно певний час ми мали там проблему фiнансування бюджетних
установ. Як наслiдок, працiвники не отримували заробiтну плату, не
оплачувались енергоносiї.

Зараз ведеться робота з погашення цiєї заборгованостi за кошти як
районного, так i мiсцевих бюджетiв.

- На якi галузi спирається район у частинi наповнення мiсцевих бюджетiв
громад?

- Щастинський район - сiльськогосподарський. Одним із перспективних джерел
збiльшення надходжень до мiсцевих бюджетiв є податок на землю. Але для
цього громадам потрiбно провести повну iнвентаризацiю земель, виявити такі,
що використовуються без оформлення належних документiв і впорядкувати
вiдносини з власниками та користувачами земельних дiлянок.

Нарада з представниками гуманітарної місії "Проліска"

- До речi, триває посiвна. Як вона проходить в Щастинському районi?

- Минула зима була малоснiжною, тож озимi культури на територiї району не
дуже добре вийшли з зимового перiоду. Довелося створити комiсiю з
обстеження озимих.

Якщо казати в цифрах, у слабкому та зрiдженому станi знаходяться 3142 га
озимини. За цими полями ведеться ретельне спостереження. У разi
необхiдностi площi будуть пiдсiянi або пересiянi. Окрiм того, вже списанi
посiви на площi 40 га, на цих полях буде посiяний горох.

Господарства району планують посiяти раннi яровi та зернобобовi культури на
площi 1800 га. Переважно сiятимуть ячмiнь та горох.

Для проведення весняно-польових робiт агроформування району придбали 1850 т
мiнеральних добрив. Господарства повнiстю забезпеченi ПММ, насiнням,
засобами захисту рослин.

Технiка в господарствах готова до сiвби, що розпочалася 2 квiтня.

- Частина територiї минулорiч постраждала вiд масштабних пожеж. Якщо
пiдсумувати, якi наслiдки для людей та для довкілля від цього лиха?

- На початку липня та у вереснi-жовтнi 2020 року пiд час пожеж на територiї
тодiшнього Новоайдарського району постраждали населенi пункти
Смолянинiвської, Муратiвської, Чабанiвської, Трьохiзбенської сiльських рад
та Щастинської мiської ради. Наслiдки вiд пожеж для людей дуже рiзнi -
хтось вiдбувся переляком, хтось отруївся продуктами горiння, а дехто
втратив усе майно. Органами мiсцевого самоврядування було видано 923
довiдки громадянам, якi визнанi постраждалими пiд час лиха.

Окремо треба вiдзначити, що довкіллю нанесений величезний удар. Були
знищенi насадження, яким бiльше пiв столiття. Полум'я та висока температура
змiнили структуру ґрунту, i вiн став непридатним для вирощування лiсу. Для
вiдновлення характеристик ґрунтiв необхiдний тривалий час і чималi кошти.

- Якi заходи зараз впроваджуються для розв'язання проблем людей?

- За розпорядженнями Кабмiну No 918 та 1269 були видiленi кошти з
резервного фонду держбюджету. Завдяки цьому та коштам, передбачених
районною комплексною програмою надання одноразової грошової допомоги,
особам, що постраждали внаслiдок масштабної лiсової пожежi, виплачувалась
матерiальна допомога.

Коштом держбюджету здiйснено 808 виплат на загальну суму понад 44 млн грн,
за рахунок кошти районної програми - 71 виплата на суму 1,42 млн грн.

З рiзних причин деякi громадяни, визнанi постраждалими особами, не отримали
матерiальну допомогу. Зараз ведеться робота зi збору документiв вiд
постраждалих для визначення обсягу коштiв, необхiдних для виплати допомоги.
Коли буде визначена сума, плануємо пiдготувати звернення до Кабмiну щодо
видiлення цiльової субвенцiї з держбюджету для виплати матерiальної
допомоги.

Лісопатологічне обстеження насаджень ДП "Новоайдарське ЛМГ",
які постраждали від масштабної пожежі у 2020 році

- Як спiвпрацюєте з облдержадмiнiстрацiєю? Чи достатньо уваги придiляється
з боку обласної влади Щастинському району?

- З Луганською облдержадмiнiстрацiєю працюємо в тiсному контактi. Жодне
наше звернення не залишається без уваги - обласна влада завжди допомагає у
розв'язанні проблем. Ось зараз спiльно з ОДА опрацьовуємо питання
заборгованостi за спожитi енергоносiї та упорядкування договiрних вiдносин
мiж бюджетними установами та постачальниками електроенергiї.

- Другий рiк на Луганщинi активно вiдновлюються дороги. Що зроблено в
Щастинському районi та якi дороги планується вiдновити в поточному роцi?

- У Щастинському районi вiдновлено дорогу Сєвєродонецьк - Станиця
Луганська. Введений в експлуатацiю Щастинський шляхопровід через залiзницю
на км 68 + 910 автомобiльної дороги Н-21 Старобiльськ - Луганськ -
Хрустальний - Макiївка - Донецьк.

Також ведуться роботи з реконструкцiї мосту через рiчку Айдар на автодорозi
Т-13-06 Сєвєродонецьк - Новоайдар. Це - перехiдний об'єкт, закiнчення робiт
планується саме у 2021 роцi.

На замовлення Департаменту розвитку, утримання мережi автомобiльних дорiг
областi, промисловостi, транспорту та зв'язку ОДА вже на 90% виконаний
поточний середнiй ремонт дiлянки дороги О130904 Новоохтирка - Трьохiзбенка.

Тривають тендернi процедури за поточним середнiм ремонтом 7 кiлометрiв
дiлянки дороги О130905 Новоайдар - Євсуг.

Окрiм дорiг, за кошти ДФРР також реалiзовано проєкт реконструкцiї споруд КУ
"Стадiон "Нива" на суму 11 млн грн, з яких 9,9 млн грн - це кошти ДФРР і
1,1 млн - обласного бюджету.

- Якi перспективи вiдновлення iнших об'єктiв iнфраструктури в районi?

- У 2021 роцi триватимуть роботи, розпочатi на маршрутi Старобiльськ -
Новоайдар. Це двi дiлянки дороги Н-21 протяжнiстю 40 кiлометрiв. Дорога
проходить через населенi пункти Старобiльськ, Половинкине, Байдiвка,
Шульгинка, Штормове, Переможне, Денежникове, Новоайдар.

Розпочатi роботи з капремонту будiвлi Станично-Луганської школи No 1 на
суму 45 млн грн. Це перехiдний об'єкт на 2021 рiк.

- А якi об'єкти будуть вiдновлюватися коштами ДФРР цьогорiч?

- Серед поданих для участi у конкурсi ДФРР наступнi проєкти:
Капремонт будiвлi опорної Новоайдарської школи-гiмназiї (34,3 млн грн).
Капремонт даху та укрiплення стiн будiвлi Нижньотеплiвської ЗОШ I-III ст.
(7,4 млн грн).

Удосконалення системи збирання ТПВ для деяких територiй району (15,7 млн
грн).
Придбання автобусу для забезпечення якiсним транспортним сполученням
мешканцiв населених пунктiв Петропавлiвської селищної ради (2,2 млн грн).
Реконструкцiя примiщення адмiнбудiвлi Нижньотеплiвської сiльради з
впровадженням енергозбережних технологiй (5,8 млн грн).


У разi видiлення коштiв з ДФРР, райдержадмiнiстрацiя буде сприяти
реалiзацiї цих проєктiв.

Монтаж сучасного освітлення на відновленому мосту через річку Айдар

- I, нарештi, до теми, яка на слуху останнi мiсяцi, - пандемiя. Яка
ситуацiя в районi з поширенням коронавiрусу?

- На територiї Щастинського району станом на початок квiтня загальна
кiлькiсть хворих на COVID-19 склала 173 особи. На лiкуваннi у вiддiленнях -
44 хворих на COVID-19. Госпiталiзованi мають середнiй та важкий перебiг
хвороби.

Усi, хто потребує кисневої терапiї, забезпеченi нею в повному обсязi. В
закладах охорони здоров'я району наявнi апарати ШВЛ та кисневi
концентратори. Медикаменти для лiкування хворих на COVID-19 закуповуються
згiдно з нацiональним перелiком лiкарських засобiв. Медперсонал, що
визначений для надання допомоги хворим на коронавiрусну хворобу,
забезпечений засобами iндивiдуального захисту.

Серед медпрацiвникiв та пацiєнтiв проводиться роз'яснювальна робота щодо
необхiдностi щеплення проти COVID-19. Станом на 1 квiтня в районi
вакциновано 210 осiб.

Сегодня,  08:15

Луганщина.ua

UAmedia

ProEco - новостной мониторинг экологии Украины