"ПроКредит Банк" - гроші за обслуговування і не тільки

Олег КОКОВІН

"ГОЛОС УКРАЇНИ" РЕКОМЕНДУЄ/НЕ РЕКОМЕНДУЄ

Аналіз юриста: на що варто звернути увагу

Основним документом, що регламентує взаємовідносини ПАТ "ПроКредит Банк" зі
своїми клієнтами-фізичними особами, є 39-сторінковий Генеральний договір.
Його обсяг - не найбільший з-поміж подібних документів серед аналогічних у
інших установ. Адже що їх менше, то простіше клієнту з ними ознайомлюватись
та відслідковувати зміни в них.

Для отримання послуг особа, яка бажає стати клієнтом, підписує Заяву на
приєднання/про підтвердження приєднання до Генерального договору та
(одночасно) Додаткову угоду до Генерального договору, де зокрема узгоджено,
що:
* Генеральний договір розглядається лише як договір приєднання, тобто за
принципом "усе або нічого". Але при цьому визначається, що в Додатковій
угоді можуть бути й індивідуальні умови;
* клієнт і банк, за взаємною згодою, у деяких випадках відступили від норм
актів цивільного законодавства та врегулювали свої відносини на власний
розсуд і домовились, що не матимуть з цього приводу претензій.

Тобто при наявності розходжень між договорами, угодами клієнта з банком та
цивільним законодавством, де це ним допускається, застосовуватимуться норми
саме договору, а не законодавства. Це може бути використано і на користь
клієнта, і на шкоду - варто бути уважним;
* банк може в односторонньому порядку у будь-який момент змінити
Генеральний договір та/чи його частини (і повідомити про це за 15 днів до
впровадження змін багатьма способами, зокрема на стенді та/чи на сайті).
Якщо клієнта щось не влаштовує у змінах, то він, своїм запереченням проти
них, автоматично пропонує банку достроково розірвати Генеральний договір.
Якщо ж клієнт користується кількома окремими послугами, то може відмовитись
лише від тих, умови яких перестали його задовольняти;
* клієнт бере на себе обов'язок самостійно відстежувати наявність та/або
відсутність пропозицій банку про зміну умов Генерального договору в
відділеннях банку та/чи на сайті банку, де розміщена електронна версія
чинної редакції Генерального договору;
* банк має право відмовити клієнту у видачі готівкових коштів через касу
банку, в тому числі на підставі внутрішнього документа банку;
* передбачено цілу низку випадків "договірного списання" коштів (коли сума
знімається "автоматично"), на які погоджується клієнт.

Але клієнт може підписати з банком відповідну Додаткову угоду, аби
припинити договірне списання за своїм дорученням;
* документ, який підтверджує представництво, має бути оформлений згідно і
з вимогами законодавства, і з вимогами банку, що має право вимагати
нотаріального засвідчення цього документа (оформленого за межами банку);
* будь-які заперечення щодо неправильності чи неповноти відображення
інформації в виписках по рахунку мають бути надані банку протягом 15 днів з
моменту отримання клієнтом виписки;
* клієнт дає банку дозвіл на обробку та передачу понумерованому колу
категорій третіх осіб його персональних даних та банківської таємниці.
Серед них є "особи, пов'язані з наданням послуг банку та/чи клієнту", а це
може виявитись будь-хто. Зокрема й колектори чи рекламні агенції - вибір
здійснюється на розсуд банку й без участі клієнта;
* банк може користуватися послугами третьої сторони з метою здійснення
розпоряджень клієнта, якщо він вважає, що це необхідно та відповідає
інтересам клієнта. Клієнт погоджується та приймає вибір банком такої
третьої сторони. Банк не несе відповідальності за будь-які дії, невиконання
зобов'язань або помилки третьої сторони. Клієнт оплачує послуги третьої
сторони, зокрема й компенсує витрати банку, крім випадків, коли банком
прийняте рішення про оплату таких послуг без їх компенсації клієнтом.


Увага!

Відповідно до тарифів, обслуговування кожного гривневого рахунку на місяць
коштує 165 гривень, а доларового чи в євро - по 85 гривень. Рахунок в іншій
валюті доступний лише за наявності у клієнта гривневого.

* для ідентифікації клієнта може використовуватись і підпис, і слово-пароль
(при дистанційному обслуговуванні).

Клієнт погоджується, що вся інформація, яка була банком повідомлена
телефоном тому, хто правильно назвав слово-пароль, вважається наданою
клієнту на його вимогу та з його дозволу. Клієнт гарантує, що особа, яка
правильно назвала слово-пароль, є уповноваженою клієнтом особою.

Якщо ж це призвело до несанкціонованого доступу до даних клієнта, банк за
це відповідальності не несе. Хіба що клієнт (окремо) доведе, що він
належним чином виконав усі свої зобов'язання за Генеральним договором.

Депозитні відносини

Вказана можливість відкриття через мобільний додаток чи e-Banking.

За наявності в Додатковій угоді умови про пролонгацію (автоматичне
переоформлення у разі відсутності вимоги клієнта отримати кошти) вона
здійснюється лише за відсутності у клієнта поточного рахунку в валюті
такого депозиту. Інакше - кошти переводяться на такий рахунок у банку
автоматично, після завершення строку дії депозиту.

Суму строкового вкладу та нараховані відсотки клієнт може отримати в будь-
який операційний день, попередньо письмово повідомивши про це не пізніше
ніж за 4 банківські дні до дати повернення такого депозиту.

У разі вимоги клієнта на повернення строкового депозиту він вважається (з
моменту його укладення чи пролонгації) угодою про депозит на вимогу (інші
відсотки), а не про строковий депозит із усіма наслідками.

У банку передбачена можливість заповідального розпорядження. Тоді, у разі
смерті клієнта, строковий депозит переводиться на іншу особу в день подання
нею банку Заяви про переведення суми вкладу та Свідоцтва про право на
спадщину на вклад клієнта у банку чи дозволу нотаріуса на одержання вкладу,
чи відповідного рішення суду та за умови отримання банком документів,
необхідних для проведення ідентифікації отримувача.

Банк може знімати гроші й із діючого депозиту, в порядку договірного
списання.


Кредитні відносини

Нині банком передбачається лише надання овердрафту. Це кредит у межах
встановленого банком ліміту до поточного рахунку, який можливо погасити
достроково. Погашення здійснюється договірним списанням.

Якщо коштів клієнта на рахунку недостатньо для сплати відсотків, їх сплата
відбувається збільшенням використаної суми овердрафту.

Банк має право відмовитись від Додаткової угоди та вимагати повернення
овердрафту у будь-який час, за умови попередження про це клієнта за 15 днів
до її припинення шляхом, визначеним Генеральним договором. Клієнт же може
відмовитись від відповідної Додаткової угоди протягом перших 14 днів (із 7-
денним періодом з моменту повідомлення на повернення отриманих коштів) або
ж теж у будь-який момент - після сплати всіх своїх заборгованостей за цією
Додатковою угодою.Підсумовуючи

Варто відзначити, що цей аналіз не є вичерпним, оскільки зміст більш як 40
сторінок Генерального договору та інших документів ніяк не вмістити в
форматі газетної статті. Відповідно до значення реквізиту Генерального
договору, проаналізована тут його версія діє з 1 червня 2018 року.

ДИСТАНЦІЙНА РОБОТА З РАХУНКАМИ

E-Banking (електронне обслуговування) не є безумовною опцією банку, хоча й
оформлюється різними способами. Клієнт повинен змінити пароль для входу в e-
Banking за першою вимогою банку.

Зміна номеру мобільного телефону, що використовується для проведення
дистанційних операцій, може бути здійснена виключно підписанням клієнтом
оновленої анкети клієнта у відділеннях банку згідно з процедурами банку.
Клієнт несе ризик та негативні наслідки втрати, незаконного заволодіння,
технічного перехоплення інформації, мобільного телефону тощо клієнта, на
якому встановлена SIM-карта з тим номером, що використовується для
проведення клієнтом операцій у банку. Тож клієнту варто уважно поставитись
до вибору свого мобільного оператора та умов підключення, зокрема -
відновлення SIM-карти.

Будь-які претензії, скарги, заяви тощо з приводу банківських операцій, які
були виконані за допомогою послуги e-Banking або мобільного додатку, можуть
бути подані клієнтом протягом трьох банківських днів від дня, коли така
операція була виконана. Клієнт погоджується, що при пропущенні цього строку
відповідна заява може бути залишена банком без розгляду.Висновок: "Голос України" може рекомендувати такі юридичні умови
банківського обслуговування у разі укладення додаткових угод, які
враховуватимуть ваші інтереси та побажання.

Олег КОКОВІН,
юрист.

Голос України

UAmedia

ProEco - новостной мониторинг экологии Украины