"Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України" No. 516 - редакція від 12.07.2017

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 12 липня 2017 р. N 516

Київ

Про внесення змін та визнання такими,
що втратили чинність, деяких актів
Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до актів Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів
України згідно з переліком, що додається.

Прем'єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

Інд. 29

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 липня 2017 р. N 516

ЗМІНИ,
що вносяться до актів Кабінету Міністрів України

1. У пункті 56 Переліку категорій працівників, яким може бути надано
службові жилі приміщення, затвердженого постановою Ради Міністрів УРСР від
4 лютого 1988 р., N 37 (ЗП УРСР, 1988 р., N 2, ст. 8; Офіційний вісник
України, 2015 р., N 80, ст. 2664), слова "Вищої ради юстиції" замінити
словами "Вищої ради правосуддя".

2. У Порядку тимчасового затримання та зберігання транспортних засобів на
спеціальних майданчиках і стоянках, затвердженому постановою Кабінету
Міністрів України від 17 грудня 2008 р. N 1102 (Офіційний вісник України,
2008 р., N 98, ст. 3240; 2009 р., N 11, ст. 339; 2015 р., N 55, ст. 1804, N
90, ст. 3023; 2016 р., N 82, ст. 2707):

1) друге речення пункту 8 після слів "державному виконавцю" доповнити
словами ", приватному виконавцю";

2) абзац другий пункту 12 після слів "державним виконавцем" доповнити
словами ", приватним виконавцем";

3) абзац другий пункту 13 після слів "державної виконавчої служби"
доповнити словами ", приватним виконавцем".

3. У розпорядженні Кабінету Міністрів України від 18 листопада 2015 р. N
1196 "Про кількість легкових автомобілів, що обслуговують Вищу раду
юстиції" (Офіційний вісник України, 2015 р., N 94, ст. 3225):

1) у назві розпорядження слова "Вищу раду юстиції" замінити словами "Вищу
раду правосуддя";

2) у тексті розпорядження слова "Вищій раді юстиції" і "чотирьох" замінити
відповідно словами "Вищій раді правосуддя" і "восьми".

4. Пункт 4 Порядку присвоєння рангів державних службовців, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 р. N 306
(Офіційний вісник України, 2016 р., N 34, ст. 1329), після абзацу десятого
доповнити новими абзацами такого змісту:

"Головою Вищої ради правосуддя - щодо керівника секретаріату Вищої ради
правосуддя та його заступників;

керівником секретаріату Вищої кваліфікаційної комісії суддів України - щодо
своїх заступників. Заступниками керівника секретаріату Вищої
кваліфікаційної комісії суддів України - щодо керівника секретаріату Вищої
кваліфікаційної комісії суддів України;

Головою Державної судової адміністрації України - щодо заступників.
Заступником Голови Державної судової адміністрації України - щодо Голови
Державної судової адміністрації України;".

У зв'язку з цим абзаци одинадцятий і дванадцятий вважати відповідно
абзацами дванадцятим і тринадцятим. _____________________

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 липня 2017 р. N 516

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 травня 1998 р. N 758 "Про
фінансування Вищої ради юстиції".

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2002 р. N 1506 "Про
затвердження Порядку виплати винагороди та відшкодування витрат на проїзд і
наймання житла, виплати добових народним засідателям і присяжним за час
виконання ними обов'язків у суді" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 42,
ст. 1930).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 червня 2005 р. N 520 "Про
оплату праці членів Вищої ради юстиції та членів Вищої кваліфікаційної
комісії суддів України" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 27, ст. 1555).

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2007 р. N 1238 "Про
внесення змін до пункту 2 Порядку виплати винагороди та відшкодування
витрат на проїзд і наймання житла, виплати добових народним засідателям і
присяжним за час виконання ними обов'язків у суді" (Офіційний вісник
України, 2007 р., N 79, ст. 2956).

5. Пункти 1 і 4 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України,
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 вересня 2015 р. N
644 (Офіційний вісник України, 2015 р., N 72, ст. 2366).

_____________________

КМУ Останні надходження актів

UAmedia

ProEco - новостной мониторинг экологии Украины