Про внесення змін до Закону України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" щодо...

Закон України
Про внесення змін до Закону України "Про Національну комісію, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" щодо
надання повноважень Президенту України для забезпечення сталої діяльності
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики
та комунальних послуг

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до Закону України "Про Національну комісію, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" (Відомості Верховної
Ради України, 2016 р., No 51, ст. 833; 2017 р., No 27-28, ст. 312) такі
зміни:
1) перше речення частини другої статті 8 доповнити словами "крім випадків,
передбачених цим Законом";
2) розділ IV "Прикінцеві та перехідні положення" доповнити пунктом 31
такого змісту:
"31. До призначення нового складу (нових членів) Регулятора відповідно до
статті 8 цього Закону та у разі неправомочності Регулятора Президент
України призначає членів Регулятора у кількості, що дорівнює кількості
вакантних посад, до дня призначення членів Регулятора, обраних за
результатами відкритого конкурсного відбору, але не більш як на три місяці".
2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України П. ПОРОШЕНКО.

м. Київ,
7 грудня 2017 року.

No 2237-VІІІ.


Голос України

UAmedia

ProEco - новостной мониторинг экологии Украины