Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо уточнення окремих положень

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України
щодо уточнення окремих положень

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Кримінального процесуального кодексу України (Відомості
Верховної Ради України, 2013 р., NoNo 9-13, ст. 88) такі зміни:

1. Частину другу статті 132 викласти в такій редакції:

"2. Клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального
провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого
загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган
досудового розслідування".

2. Абзац перший частини першої статті 184 викласти в такій редакції:

"1. Клопотання слідчого, прокурора про застосування запобіжного заходу
подається до місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції
якого знаходиться орган досудового розслідування, і повинно містити".

3. Частину другу статті 234 викласти в такій редакції:

"2. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого
загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган
досудового розслідування".

ІІ. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Клопотання слідчих, прокурорів про застосування заходів забезпечення
кримінального провадження або проведення обшуків, які подані до відповідних
судів до набрання чинності цим Законом, розглядаються в порядку, що діяв до
набрання чинності цим Законом.

Президент України П. ПОРОШЕНКО.

м. Київ, 22 березня 2018 року.

No 2367-VІІІ.

Голос України

UAmedia

ProEco - новостной мониторинг экологии Украины