Правительство определило порядок ведения Электронного реестра листков нетрудоспособности

Автор: Компания "Динай"

Кабмін затвердив Порядок організації ведення Електронного реєстру листків
непрацездатності та надання інформації з нього, який дозволить розпочати
роботу електронної системи записів про тимчасову непрацездатність.

Електронний реєстр листків непрацездатності (далі - Реєстр) ведеться з
метою забезпечення накопичення, зберігання та використання інформації про
видані, продовжені та обліковані листки непрацездатності для реалізації
прав застрахованих осіб на отримання допомоги по тимчасовій
непрацездатності, по вагітності та пологах, оплату перших п'яти днів
тимчасової непрацездатності, що здійснюється за рахунок коштів роботодавця,
а також для проведення перевірки обґрунтованості видачі та продовження
листків непрацездатності.

Передбачено, що Реєстр формується як система накопичення, зберігання та
використання електронних даних, що надходять:

1) з електронної системи охорони здоров'я, - про медичні висновки,
зареєстровані особами, що засвідчують тимчасову непрацездатність, або
уповноваженими особами, в тому числі медичні висновки, зареєстровані
відповідно до направлень медико-соціальних експертних комісій, на підставі
яких реєструються листки непрацездатності;

2) від застрахованих осіб та / або страхувальників, - звернення
(повідомлення, заяви) про тимчасову втрату працездатності або відновлення
працездатності застрахованих осіб у випадках, передбачених законодавством;

3) з Фонду соціального страхування, - про результати перевірки
обґрунтованості видачі та продовження листків непрацездатності
застрахованим особам, суми допомоги, які нараховано та виплачено на
підставі листків непрацездатності, відмову в наданні застрахованій особі
допомоги по тимчасовій непрацездатності у порядку, встановленому правлінням
Фонду соціального страхування;

4) від страхувальників, - про суми допомоги, які нараховано та виплачено на
підставі листків непрацездатності, суми оплати перших п'яти днів тимчасової
непрацездатності, про відмову в наданні застрахованій особі допомоги у
випадках, передбачених законодавством.

Відповідно до порядку, листок непрацездатності реєструється виключно на
підставі створеного в електронній формі медичного висновку, який засвідчує
тимчасову непрацездатність. Кожен листок непрацездатності має унікальний
реєстраційний номер, що формується та присвоюється автоматично за допомогою
програмних засобів ведення Реєстру.

Реєстр складається із записів про тимчасову непрацездатність, що
створюються автоматично програмними засобами на підставі отриманої
інформації. Кожен запис включає відомості про тимчасово непрацездатну
особу, унікальний номер випадку непрацездатності, номер, дату (час)
реєстрації медичного висновку в електронній системі охорони здоров'я,
причину та період непрацездатності, призначений режим лікування, відомості
про лікаря, заклад охорони здоров'я, суму допомоги по тимчасовій втраті
працездатності від Фонду соціального страхування України та ін.

ПФУ, МОЗ, Нацслужба здоров'я за участю Фонду соцстраху доручено до 1
вересня 2019 року забезпечити інформаційну взаємодію власних інформаційно-
телекомунікаційних систем з Електронним реєстром листків непрацездатності.
До 1 грудня 2019 року МОЗ та Нацслужба здоров'я повинні забезпечити видачу
листків непрацездатності з обов'язковим введенням даних в Електронний
реєстр листків непрацездатності.

Водночас Уряд рекомендував Фонду соцстраху розробити і затвердити свої
нормативно-правові акти щодо запровадження ризик-орієнтованих підходів до
проведення перевірки обґрунтованості видачі та продовження листків
непрацездатності з використанням інформації Електронного реєстру листків
непрацездатності.

-------------------------

Постанова Кабінету Міністрів України "Деякі питання організації ведення
Електронного реєстру листків непрацездатності та надання інформації з
нього" (N 328 від 17.04.2019 р.)

Офіційне опублікування: "Урядовий кур'єр" N 77 від 20.04.2019 р.

Дата набрання чинності: 20.04.2019 р.

Этот и другие обзоры читайте без ограничений в программах Динай

Компания "Динай"

1992 - 2019

Разработка сайта HEADS W.T.

Дизайн Mavi promodesign"

Компания Правовые системы Пользователям Дилерам
О компании Линейка продуктов Новое в СПС Сотрудничество
Новости Компании Прайс-лист Установка систем Поддержка
Контакты Заказ демонстрации Скачать обновления
Купить систему Связь с менеджером

Компания "Динай"

UAmedia

ProEco - новостной мониторинг экологии Украины