Податкові новини (ДПС у Дніпропетровській області) 16.10.2023

2023-10-16 22:41:18

перше подаємо Звіт у розрізі країн міжнародної групи компаній

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області звертає увагу, що ДПС
України на вебпорталі повідомила наступне.

Платники податків - резиденти України, що належать до міжнародної групи
компаній (далі - МГК), у випадках, визначених підпунктом 39.4.10 пункту
39.4 статті 39 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) зобов'язані
подавати до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну
податкову політику, в електронній формі, з дотриманням вимог законів
України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про
електронні довірчі послуги", звіт у розрізі країн міжнародної групи
компаній (далі - Звіт МГК).

Звіт МГК подається у разі, якщо сукупний консолідований дохід МГК, до якої
входить платник податків, за фінансовий рік, що передує звітному,
розрахований згідно із стандартами бухгалтерського обліку, які застосовує
материнська компанія МГК (за відсутності інформації - відповідно до
міжнародних стандартів бухгалтерського обліку), дорівнює або перевищує
відповідний показник мінімального розміру сукупного консолідованого доходу,
визначений підпунктом 39.4.102 пункту 39.4 статті 39 Кодексу, зокрема,
еквівалент 750 мільйонів євро та більше.

Обставини, за наявності яких подається Звіт МГК, зокрема:
- платник податків є материнською компанією МГК;
- материнська компанія МГК уповноважує платника податків - резидента
України на подання такого Звіту МГК;
- законодавство юрисдикції податкового резидентства материнської компанії
не вимагає подання Звіту МГК від такої МГК;
- між Україною та відповідною іноземною юрисдикцією податкового
резидентства материнської компанії МГК є чинний міжнародний договір, що
містить положення про обмін інформацією для податкових цілей, але не
набрала чинності відповідна угода QCAA (договір, що передбачає автоматичний
обмін Звітами МГК) станом на дату закінчення фінансового року, за який має
бути поданий Звіт МГК;
- між Україною та відповідною іноземною юрисдикцією податкового
резидентства материнської компанії МГК є чинний міжнародний договір, що
містить положення про обмін інформацією для податкових цілей, але наявні
факти системного невиконання відповідної угоди QCAA.

Звіт МГК складається за фінансовий рік, встановлений материнською компанією
МГК, що може не збігатися з календарним роком, та подається не пізніше
дванадцяти місяців після останнього дня такого фінансового року
(у разі відсутності відомостей про встановлений материнською компанією
міжнародної групи компаній фінансовий рік - протягом дванадцяти місяців
після закінчення календарного року).

Першим звітним періодом подання Звіту МГК (пункт 53 підрозділу 10 розділу
ХХ Кодексу) є:
для резидентів України - материнських компаній МГК - фінансовий рік, який
закінчується у період з 1 січня до 31 грудня 2022 року;
для решти платників податків - фінансовий рік, який розпочинається у період
з 1 січня до 31 грудня року, в якому Багатостороння угода компетентних
органів про автоматичний обмін звітами CbC (Multilateral Competent
Authority Agreement on the Exchange of Country-by-Country Reports, далі -
Багатостороння угода CbC) набрала чинності щонайменше з однією іноземною
юрисдикцією.

Тобто для резидентів України - материнських компаній МГК першим звітним
періодом є 2022 звітний рік, а останнім днем подання - 1 січня 2024 року
(враховуючи, що граничний строк припадає на вихідний день).

Форма Звіту МГК та порядок його заповнення затверджено наказом Мінфіну від
14.12.2020 N 764 "Про затвердження форми та Порядку заповнення Звіту в
розрізі країн міжнародної групи компаній".

Відповідальність платників податків за неподання (несвоєчасне подання)
Звіту МГК, у тому числі уточнюючого та/або за надання недостовірної
інформації, передбачена статтею 120 Кодексу.

Як приклад, штрафні санкції за неподання платником податків Звіту МГК за
2022 рік становлять 2 481 тис. гривень.

Слід звернути увагу, що у разі виявлення контролюючим органом помилки у
поданому Звіті МГК або отримання повідомлення про такі помилки від
компетентного органу іншої юрисдикції на підставі угоди QCAA, він
повідомляє платника податків про необхідність виправлення помилок або
уточнення інформації у поданому Звіті МГК. У такому випадку платник
податків зобов'язаний подати уточнений Звіт МГК з відповідними
виправленнями або надати пояснення засобами електронного зв'язку в порядку,
передбаченому статтею 42 Кодексу, не пізніше 30 календарних днів з дня
отримання повідомлення контролюючого органу.

Слід зауважити, що тимчасово, на період до припинення або скасування
воєнного стану, діють особливі правила притягнення платників податків до
відповідальності за порушення податкового законодавства.

Нормами Кодексу (пункт 69 підрозділу 10 розділу ХХ "Перехідних положень")
визначено, що у разі відсутності у платника податків можливості своєчасно
виконати свій податковий обов'язок, зокрема, щодо подання звітності, він
звільняється від передбаченої Кодексом відповідальності з обов'язковим
виконанням таких обов'язків протягом шести місяців після припинення або
скасування воєнного стану в Україні.

Порядок підтвердження можливості чи неможливості виконання платником
податків обов'язків, визначених підпунктом 69.1 пункту 69 підрозділу 10
розділу ХХ "Перехідні положення" Кодексу, та перелік документів на
підтвердження затверджено наказом Мінфіну від 29.07.2022 N 225.

Платникам податків, які готують Звіт МГК, радимо переглянути презентаційні
матеріали щодо алгоритму його заповнення.

Детальніше - на головній сторінці вебпорталу ДПС України за посиланням
https://tax.gov.ua/media-tsentr/novini/718654.html .
Представники ДПС України взяли участь у онлайн-марафоні щодо особливостей
проведення податкових перевірок

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області інформує, що ДПС України
на вебпорталі за посилання https://tax.gov.ua/media-
tsentr/novini/718444.html повідомила наступне.

Про особливості проведення податкових перевірок під час воєнного стану та
зміни в проведенні контрольно-перевірочних заходів, впроваджені Законом
України N 3219, говорили сьогодні учасники онлайн-марафону "Податкові
перевірки - кого та як перевіряють або Закон N 3219 в дії?", організованого
ДПС України спільно з Асоціацією адвокатів України.

Представники ДПС України роз'яснили основні зміни, внесені Законом N 3219,
що стосуються контрольно-перевірочної роботи.

Під час дискусії учасникам марафону зазначили особливості підходу до
включення платників до плану-графіка, його оновлення, терміни коригування,
категорії платників які можуть бути перевірені.

Також мова йшла про умови, за якими можуть проводитися перевірки та у яких
випадках перевірки зупиняються.

Зокрема, зазначалося, що платники можуть скористатися правом, наданим
Кодексом у разі втрати документів або неможливого доступу до них, та подати
до податкової служби відповідне повідомлення.

Під час заходу податківці розповіли про можливі порушення, які виявляються
під час проведення контрольно-перевірочної роботи, нарахування штрафних
санкцій та пені і пом'якшення, запроваджені для бізнесу у сплаті таких
штрафів.

У свою чергу представники Асоціації адвокатів України відзначили
відкритість ДПС до діалогу, готовність спільно шукати шляхи вирішення
спірних питань.

Нагадуємо, що для оперативної комунікації з бізнесом в органах ДПС діють
комунікаційні податкові платформи. Отримати розʼяснення також можна за
телефонами "гарячих ліній" та у Контакт-центрі ДПС.

Крім того, на вебпорталі ДПС функціонує розділ "Онлайн-навчання", в якому
зібрано корисну для платників інформацію щодо оподаткування. Розділ
розміщено за посиланням https://tax.gov.ua/baneryi/onlayn-navchannya.
Контакт-центр ДПС: у фокусі - надання максимальної кількості послуг для
платників

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області звертає увагу.

Модернізований Контакт-центр ДПС продовжує збільшувати кількість послуг у
зручних для платників форматах.

Так, зросла загальна кількість опрацьованих Контакт-центром ДПС дзвінків
платників:
- у червні 2023 року опрацьовано 428,4 тис. звернень (червень 2022 року -
364,3 тис.);
- у липні 2023 року - 502 тис. звернень (липень 2022 року - 438,1 тис.);
- у серпні 2023 року - 575,6 тис. звернень (серпень 2022 року - 506,3 тис.).
Середній час очікування дзвінка:
- червень 2023 року - 97 с. (108 с. - у червні 2022 року);
- липень 2023 року - 85 с. (105 с. - у липні 2022 року);
- серпень 2023 року - 64 с. (108 с. - у серпні 2022 року).

За допомогою системних удосконалень доступність сервісу покращено з 27 % до
50 %.
Час маршрутизації скорочено на 50 %: від 2 годин 20 хвилин до 1 години 4
хвилин.

ДПС за підтримки EU4PFM продовжує працювати над покращеннями та
забезпеченням якісного обслуговування громадян.

Дякуємо за вашу довіру та співпрацю! Разом ми досягнемо більшого!

Інформація розміщена на вебпорталі "Державна податкова служба України" за
посиланням https://tax.gov.ua/media-tsentr/novini/718329.html.Спільна мета. Спільна справа. Спільні дії: комунікації податкової служби
Дніпропетровщини з територіальними громадами тривають

Днями проведено конструктивну зустріч очільниці податкової служби
Дніпропетровщини Федаш Наталі та заступника начальника Головного управління
ДПС у Дніпропетровській області Леонова Валерія з керівництвом Солонянської
селищної ради Дніпровського району.

Розглядалися кейси щодо погашення податкового боргу, нарахування і сплати
мінімального податкового зобов'язання фізичними особами - платниками
податків.

"Податкова служба та територіальні громади мають спільну мету -
забезпечення наповнення місцевих бюджетів. Тільки разом, спільними
зусиллями можемо досягнути позитивних результатів з важливих питань", -
наголосила Федаш Наталя під час заходу.

Податкова служба регіону завжди відкрита до діалогу та співпраці!

Працюємо на Перемогу!

Податкова служба області та Федерація організацій роботодавців
Дніпропетровщини удосконалюють співпрацю

Чудовим завершенням робочого тижня для податківців стало укладання
Меморандуму про співпрацю між Головним управлінням ДПС у Дніпропетровській
області (ГУ ДПС) та Федерацією організацій роботодавців Дніпропетровщини
(ФОРД) (далі - Меморандум про співпрацю).

Меморандум про співпрацю підписано очільницею ГУ ДПС Федаш Наталею та
Головою ФОРД Сергєєвим Віктором.

Учасники заходу обговорили напрямки зміцнення партнерських відносин для
побудови дієвих комунікацій між податковою, інститутами громадянського
суспільства та бізнесом. Визначили вектор майбутніх дій - активізацію
спільної участі громадськості у процесі реалізації податкової політики.
Продовжуємо працювати!У податковій службі Дніпропетровщини обліковується понад 276,5 тисяч
суб'єктів господарювання

Станом на 01.10.2023 на податковому обліку у Головному управлінні ДПС у
Дніпропетровській області знаходиться 276 566 суб'єктів господарювання, з
яких 117 597 - юридичні особи та 158 969 - фізичні особи - підприємці
(ФОП). У порівнянні з відповідним періодом 2022 року кількість платників
збільшилась на 12 498 осіб (станом на 01.10.2022 на обліку перебувало 264
068 осіб, у тому числі 115 403 - юридичні особи і 148 665 - ФОПи).

Державна реєстрація суб'єктів господарювання - обов'язкова умова здійснення
усіх видів підприємницької діяльності та запорука законності її ведення.
Нагадуємо платникам податків та громадянам про необхідність реєстрації
суб'єктами господарювання у випадку здійснення системної господарської
діяльності з продажу товарів (надання послуг).

Відсутність державної реєстрації призводить до притягнення відповідних
посадових осіб до адміністративної (ст. 164 Кодексу України про
адміністративні правопорушення) та, в певних випадках, до кримінальної (ст.
201 Кримінального кодексу України) відповідальності.

Державна реєстрація суб'єктів підприємницької діяльності здійснюється та
регулюється Податковим кодексом України, Законом України від 15 травня 2003
року N 755-IV "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб -
підприємців та громадських формувань" (із змінами) та іншими законодавчими
актами.
Податковий календар на 19 жовтня 2023 року

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області нагадує, що
19 жовтня 2023 року, четвер, останній день сплати:
- єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування
фізичними особами - підприємцями, у тому числі тими, які обрали спрощену
систему оподаткування, особами, які провадять незалежну професійну
діяльність, та членами фермерського господарства, якщо вони не належать до
осіб, які підлягають страхуванню на інших підставах, за 3-й квартал 2023
року;
- фізичними особами - підприємцями на загальній системі оподаткування
авансових платежів з податку на доходи фізичних осіб за 3-й квартал 2023
року.

Особливості проведення фактичних перевірок

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області повідомляє.

Відповідно до статті 75 Податкового кодексу України (далі - ПКУ)
контролюючі органи мають право проводити в тому числі і фактичні перевірки.
Фактичні перевірки проводяться контролюючими органами в межах їх
повноважень у випадках та у порядку, встановлених ПКУ та іншими законами
України, контроль за дотриманням яких покладено на контролюючі органи.
Фактичною вважається перевірка, що здійснюється за місцем фактичного
провадження платником податків діяльності, розташування господарських або
інших об'єктів права власності такого платника. Така перевірка здійснюється
контролюючим органом щодо дотримання норм законодавства з питань
регулювання обігу готівки, порядку здійснення платниками податків
розрахункових операцій, ведення касових операцій, наявності ліцензій,
свідоцтв, у тому числі про виробництво та обіг підакцизних товарів,
дотримання роботодавцем законодавства щодо укладення трудового договору,
оформлення трудових відносин з працівниками (найманими особами).

Відповідно до підпунктів 80.2.1 - 80.2.7 пункту 80.2 статті 80 ПКУ фактична
перевірка може проводитися на підставі рішення керівника (його заступника
або уповноваженої особи) контролюючого органу, оформленого наказом, копія
якого вручається платнику податків або його уповноваженому представнику,
або особам, які фактично проводять розрахункові операції, під розписку до
початку проведення такої перевірки, та за наявності хоча б однієї з таких
підстав:
- у разі коли за результатами перевірок інших платників податків виявлено
факти, які свідчать про можливі порушення платником податків законодавства
щодо виробництва та обігу підакцизних товарів, здійснення платником
податків розрахункових операцій, ведення касових операцій, наявності
патентів, ліцензій та інших документів, контроль за наявністю яких
покладено на контролюючі органи, та виникає необхідність перевірки таких
фактів;
- у разі наявності та/або отримання в установленому законодавством порядку
інформації від державних органів або органів місцевого самоврядування, яка
свідчить про можливі порушення платником податків законодавства, контроль
за яким покладено на контролюючі органи, зокрема, щодо здійснення
платниками податків розрахункових операцій, у тому числі із забезпеченням
можливості проведення розрахунків за товари (послуги) з використанням
електронних платіжних засобів, ведення касових операцій, наявності
патентів, ліцензій, та інших документів, контроль за наявністю яких
покладено на контролюючі органи, виробництва та обігу підакцизних товарів;
- письмового звернення покупця (споживача), оформленого відповідно до
закону, про порушення платником податків установленого порядку проведення
розрахункових операцій, у тому числі незабезпечення можливості проведення
розрахунків за товари (послуги) з використанням електронних платіжних
засобів, касових операцій, патентування або ліцензування;
- неподання суб'єктом господарювання в установлений законом строк
обов'язкової звітності про використання реєстраторів розрахункових операцій
та/або програмних реєстраторів розрахункових операцій, розрахункових книжок
та книг обліку розрахункових операцій, подання їх із нульовими показниками;
- у разі наявності та/або отримання в установленому законодавством порядку
інформації про порушення вимог законодавства в частині виробництва, обліку,
зберігання та транспортування спирту, алкогольних напоїв, тютюнових виробів
та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, і пального та
цільового використання спирту платниками податків, обладнання акцизних
складів витратомірами-лічильниками та/або рівномірами-лічильниками, та/або
масовими витратомірами, а також здійснення функцій, визначених
законодавством у сфері регулювання виробництва і обігу спирту, алкогольних
напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних
сигаретах, пального;
- у разі виявлення за результатами попередньої перевірки порушення
законодавства з питань, визначених у п.п. 75.1.3 п. 75.1 ст. 75 ПКУ;
- у разі наявності та/або отримання в установленому законодавством порядку
інформації про використання праці найманих осіб без належного оформлення
трудових відносин та виплати роботодавцями доходів у вигляді заробітної
плати без сплати податків до бюджету, а також здійснення фізичною особою
підприємницької діяльності без державної реєстрації.

Звертаємо увагу, що Державна податкова служба України та її територіальні
органи при організації та здійсненні контрольно-перевірочних заходів,
перевіряє лише тих суб'єктів господарювання, у діяльності яких існують
ризики порушення податкового та іншого законодавства, контроль за
дотриманням якого покладено на контролюючі органи.
Щодо опрацювання запитів на отримання публічної інформації

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області нагадує, що 21.09.2023
набрав чинності наказ Міністерства фінансів України від 19.06.2023 N 332
"Про внесення змін до Порядку організації роботи та взаємодії між
структурними підрозділами органів Державної податкової служби при
складанні, поданні та опрацюванні запитів на отримання публічної інформації
та Форми для подання запиту на отримання публічної інформації, що
знаходиться у володінні органів Державної податкової служби",
зареєстрований у Міністерстві юстиції України 09 серпня 2023 року за N
1352/40408 (далі - Наказ N 332).

Наказом N 332:
- уточнено механізми:
приймання, реєстрації запитів на отримання публічної інформації, які
надходять до ДПС через інформаційно-комунікаційну систему "Електронний
кабінет" (далі - Електронний кабінет);
направлення відповідей на запити на отримання публічної інформації через
Електронний кабінет;
- визначено, зокрема, що:
приймання, попереднє опрацювання та передання запитів на інформацію, що
надійшли після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові та неробочі дні
здійснюється наступного робочого дня;
у разі настання обставин непереборної сили попереднє опрацювання та
реєстрація запитів на інформацію а також опрацювання та реєстрація вихідних
документів у Системі електронного документообігу ДПС здійснюються за першої
ж нагоди після завершення дії таких обставин;
дія Порядку організації роботи та взаємодії між структурними підрозділами
органів Державної податкової служби при складанні, поданні та опрацюванні
запитів на отримання публічної інформації, затвердженого наказом
Міністерства фінансів України від 09 липня 2020 року N 405, зареєстрованим
у Міністерстві юстиції України 29 липня 2020 року за N 717/35000, зі
змінами, не поширюється на відносини щодо розгляду адвокатських запитів та
надання індивідуальних податкових консультацій.


Деякі питання екологічного податку

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області інформує.

Порядок справляння екологічного податку за розміщення відходів регулюється
нормами Податкового кодексу України (далі - Кодекс).

Ставки податку за розміщення відходів встановлюються залежно від класу
небезпеки та рівня небезпечності відходів (пункт 246.2 статті 246 Кодексу).
Закон України від 20 червня 2022 року N 2320-IX "Про управління відходами"
(далі - Закон N 2320), що набрав чинності 09 липня 2023 року, визнав таким,
що втратив чинність з дня набрання чинності цим Законом, Закон України "Про
відходи" (далі - Закон N 187) та змінив чинний порядок класифікації
відходів.

Оскільки Закон N 2320 визнає втрату чинності Закону N 187 та не скасовує
всі пов'язані з ним підзаконні нормативно-правові акти, які регулюють
питання поводження з відходами, то практичне виконання пункту 246.2 статті
246 Кодексу здійснюється з урахуванням чинних нормативно-правових актів, а
саме:
Порядку ведення реєстру об'єктів утворення, оброблення та утилізації
відходів (постанова Кабінету Міністрів України від 31 серпня 1998 року N
1360);
Порядку ведення реєстру місць видалення відходів (постанова Кабінету
Міністрів України від 03 серпня 1998 року N 1216);
Порядку ведення державного обліку та паспортизації відходів (постанова
Кабінету Міністрів України від 01 листопада 1999 року N 2034);
Інструкції про зміст і складання паспорта місць видалення відходів (наказ
Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки
України від 14.01.1999 N 12, зареєстрований у Міністерстві юстиції України
03.02.1999 за N 60/3353);
Форми реєстрової карти об'єктів утворення, оброблення та утилізації
відходів та Інструкції щодо її складання (наказ Міністерства охорони
навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від
17.02.1999 N 41, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 18.03.1999
за N 169/3462);
Типової форми первинної облікової документації N 1-ВТ "Облік відходів та
пакувальних матеріалів і тари" та Інструкції щодо її заповнення (наказ
Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від
07.07.2008 N 342, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 09.09.2008
за N 824/15515);
Рішення Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку
підприємництва від 15.07.2014 N 33 "Про необхідність усунення Міністерством
охорони здоров'я України порушень принципів державної регуляторної політики
згідно з вимогами Закону України "Про засади державної регуляторної
політики у сфері господарської діяльності";
Класифікатора відходів ДК 005-96 (затверджений та введений в дію наказом
Держстандарту України від 29.02.1996 N 89).

Таким чином, платники екологічного податку обчислюють податкові
зобов'язання з екологічного податку та декларують їх у порядку, визначеному
Кодексом, до внесення відповідних змін до Кодексу.

Про реєстрацію касира для програмного РРО

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області повідомляє.

Суб'єкт господарювання може проводити розрахункові операції на ПРРО
самостійно або визначати уповноважених осіб (касирів).

Особа може здійснювати розрахункові операції на ПРРО з використанням
електронного підпису такої особи/електронної печатки суб'єкта
господарювання, на якого зареєстровано ПРРО, після внесення даних про
сертифікати до Реєстру програмних РРО за умови дійсності відповідного
сертифіката відкритого ключа.

Розрахункові операції на ПРРО можуть проводити лише ті особи, сертифікати
електронних підписів та/або печаток яких внесені до Реєстру щодо такого
ПРРО.
Дані сертифікатів електронних підписів та/або печаток, що використовуються
ПРРО, вносяться до Реєстру програмних РРО на підставі поданих суб'єктами
господарювання в електронній формі повідомлень про надання інформації щодо
кваліфікованих/удосконалених сертифікатів відкритих ключів, які
застосовуються в ПРРО за формою N 5-ПРРО.

Електронні форми повідомлень J1391802/F1391802 розміщені за посиланнями:
https://tax.gov.ua/data/material/000/006/58768/Forms_servis_yur.htm;
https://tax.gov.ua/data/material/000/006/58768/Forms_servis_fiz.htm.
Повідомлення можна подати, використовуючи програмне забезпечення
Електронного кабінету, або будь-яке інше програмне забезпечення, наявне у
суб'єкта господарювання.

Щодо уточнюючої податкової звітності з плати за землю та податку на
нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області звертає увагу платників
плати за землю та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.
З метою практичної допомоги та недопущення помилок платниками податків при
складанні уточнюючої податкової звітності з плати за землю та податку на
нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, у зв'язку з набранням
чинності Закону України від 11 квітня 2023 року N 3050-ІХ на вебпорталі ДПС
розміщено приклади заповнення такої звітності, які можна знайти за
посиланнями:
https://tax.gov.ua/baneryi/onlayn-navchannya/podatok-na-neruhome-
mayno/yuridichni-osobi/podatkova-zvitnist/poryadok-skladennya-ta-vnesennya-
zmin/697063.html
https://tax.gov.ua/baneryi/onlayn-navchannya/plata-za-zemlyu/yuridichni-
osobi/podatkova-zvitnist/poryadok-skladennya/694810.html e-finance.com.ua

E-Finance

UAmedia

ProEco - новостной мониторинг экологии Украины