Нова етапна сторінка у науковому просторі Міндовкілля вже почалася: обрано лідерів науково-технічної ради

20/11/2023 : 10:54

Науково-технічну раду Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів
України було створено наказом Міндовкілля від 12 червня 2023 року No 408.
Її завданням є визначення пріоритетних напрямів науково-технічної політики,
спрямованої на реалізацію державних програм у сфері охорони навколишнього
природного середовища.

На першому установчому засіданні науково-технічної ради, під головуванням
першого заступника Міністра Олександра Краснолуцького, було обрано керівний
склад із представників наукової спільноти у сфері охорони навколишнього
природного середовища.

До складу науково-технічної ради увійшли представники з Міндовкілля,
Національної академії наук України, інших наукових і науково-дослідних
установ і організацій, провідні фахівці, науковці та експерти у відповідних
сферах.

Отож Головою Науково-технічної Ради став Сергій Олександрович Афанасьєв -
директор Інституту гідробіології НАН України, член-кореспондент НАН
України, професор, доктор біологічних наук.

Згідно з основними напрямами науково-технічної діяльності у сфері охорони
навколишнього природного середовища в складі науково-технічної ради
створено секції на посаду голів яких обрано наступних представників:
Лісове та мисливське господарство: Василь Володимирович Лавний (проректор
Національного лісотехнічного університету України, професор, доктор
сільськогосподарських наук).

Поводження з радіоактивними відходами, відходами видобувної промисловості:
Валерій Іванович Вітько (завідувач лабораторією радіоекологічної безпеки та
радіаційного моніторингу науково-дослідницької установи "Український
науково-дослідний інститут екологічних проблем", кандидат фізико-
математичних наук).

Запобігання промисловому забрудненню та кліматична політика: Олена
Володимирівна Ткачова (завідувачка сектором розробки систем управління
відходами науково-дослідної установи "Український науково-дослідний
інститут екологічних проблем").

Управління водними ресурсами, моніторинг довкілля: Ігор Васильович Гопчак
(заступник Голови Державного агентства водних ресурсів, доцент, доктор
технічних наук).

Стратегічне планування та європейська інтеграція у сфері захисту довкілля:
Людмила Федорівна Білоус (завідувачка кафедри фізичної географії та
геоекології географічного факультету Київського національного університету
імені Тараса Шевченка, доцент, кандидат географічних наук).

Збереження біорізноманіття, заповідна справа: Андрій Геннадійович Мартин
(завідувач кафедрою ботаніки, дендрології та лісової селекції Національного
університету біоресурсів і природокористування України, голова Товариства
лісівників України, доцент, кандидат сільськогосподарських наук).

Екологічний контроль та оцінка впливу на довкілля: Руслан Борисович
Гаврилюк (вчений секретар Інституту геологічних наук НАН України, кандидат
геологічних наук).

Екологічна та хімічна безпека: Наталія Сергіївна Цапко (завідувачка
лабораторією еколого-токсикологічних досліджень антропогенного впливу на
компоненти довкілля та нормування екологічно безпечного природокористування
науково-дослідної установи "Український науково-дослідний інститут
екологічних проблем", доцент, кандидат технічних наук).
Найближчим часом відбудеться наступне засідання, де будуть обговорені
напрями наукових досліджень Міндовкілля на 2024-2026 роки.

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України

UAmedia

ProEco - новостной мониторинг экологии Украины