МIСЬКЕ ФIНАНСОВЕ УПРАВЛIННЯ НАДАЄ IНФОРМАЦIЮ ПРО РУХ КОШТIВ МIСЬКОГО БЮДЖЕТУ

Протягом 29.11.2019 - 05.12.2019 року до загального фонду мiського бюджету
надiйшло доходiв в сумi 12 918,1тис.грн., з них:
- базова дотацiя - 326,6тис.грн.;
- дотацiя з мiсцевого бюджету на здiйснення переданих з державного бюджету
видаткiв з утримання закладiв освiти та охорони здоров"я за рахунок
вiдповiдної додаткової дотацiї з державного бюджету-482,2тис.грн.;
- субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на надання пiльг та
житлових субсидiй населенню на оплату електроенергiї, природного газу,
послуг тепло-, водопостачання i водовiдведення, квартирної плати (утримання
будинкiв i споруд та прибудинкових територiй), вивезення побутового смiття
та рiдких нечистот- 2 180,7тис.грн.;
- субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на виплату допомоги
сiм'ям з дiтьми, малозабезпеченим сiм'ям, iнвалiдам з дитинства, дiтям-
iнвалiдам, тимчасової державної допомоги дiтям та допомоги по догляду за
iнвалiдами I чи II групи внаслiдок психiчного розладу - 10,3тис.грн.;
- субвенцiя з мiсцевого бюджету на забезпечення якiсної, сучасної та
доступної загальної середньої освiти `Нова українська школа` за рахунок
вiдповiдної субвенцiї з державного бюджету - 2,4тис.грн.;
- освiтня субвенцiя - 3 892,5тис.грн.;
- медична субвенцiя - 2 449,6тис.грн.;
- iншi субвенцiї - 290,9тис.грн.

До спецiального фонду надiйшло 167,6 тис. грн. ( без врахування власних
надходжень бюджетних установ i органiзацiй )
Кошти загального фонду були спрямованi на:
- виплату заробiтної плати працiвникам бюджетних установ - 129,0 тис.грн ;
- оплату за спожитi бюджетними установами енергоносiї - 2881,8 тис.грн.;
- медикаменти - 1,7 тис.грн.;
- продукти харчування - 750,0 тис.грн.;
- спортивнi заходи - 50,0 тис.грн.;
- заходи молодiжної полiтики - 5,0 тис.грн.;
- культурно-мистецькi заходи - 96,0 тис.грн.;
- пiльги, субсидiї, компенсацiї - 2841,1 тис.грн.;
- допомоги сiм'ям з дiтьми - 10,3 тис.грн.;
- предмети, матерiали, обладнання для бюджетних установ - 269,9 тис.грн.;
- послуги наданi бюджетним установам - 379,8 тис.грн.;
- вiдрядження для працiвникiв бюджетних установ - 4,2 тис.грн.;
- надання фiнансової пiдтримки КП Радiостудiя "Новий двiр" - 68,3
тис.грн., КП "Стоматологiчна полiклiнiка" - 100,0 тис.грн.;
- мунiципальнi формування з охорони громадського порядку - 36,1 тис.грн.;
- благоустрiй мiста - 1061,6 тис.грн.;
- забезпечення дiяльностi з постачання теплової енергiї - 1485,0 тис.грн.;
- забезпечення дiяльностi водопровiдно-каналiзацiйного господарства - 83,5
тис.грн.;
- видатки на охорону здоров'я - 1424,3 тис.грн., в тому числi: медикаменти
- 205,0 тис.грн., пiльговi медикаменти - 36,2 тис.грн., енергоносiї - 745,3
тис.грн., послуги - 427,8 тис.грн., матерiали - 10,0 тис.грн.;
- субвенцiя бюджету м. Соснiвка на утримання ЗДО N5 - 50,7 тис.грн.
(матерiали - 25,0 тис.грн., енергоносiї - 25,7 тис.грн.);
- субвенцiя бюджету м. Соснiвка на утримання народного дому - 11,4
тис.грн. (матерiали - 8,0 тис.грн., енергоносiї - 3,4 тис.грн.)
Кошти спецiального фонду були спрямованi на:
- реконструкцiя каналiзацiйної насосної станцiї по пр. Шевченка - 100,0
тис.грн.;
- капiтальний ремонт огорожi ЧЗШ N 12 - 180,1 тис.грн., ЧЗШ N 1 - 193,0
тис.грн.;
- капiтальний ремонт покрiвлi житлового будинку по вул. Корольова - 160,0
тис.грн.;
- придбання житла для дiтей-сирiт - 450,0 тис.грн.;
- придбання iнвентаря для Народного дому - 10,0 тис.грн.;
- внески в статутний фонд КП "Шахтар" - 222,4 тис.грн.;
- придбання обладнання для КП радiостудiї "Новий Двiр" - 23,7 тис.грн.;
- придбання обладнання для ЧНВК N 13 - 187,0 тис.грн.;
- капiтальний ремонт мережi водопостачання в лiкарнi - 66,8 тис.грн.;
- придбання транспортера стрiчкового для КП "Комунальник" - 195,0 тис.грн.

Червоноградська мiська рада

UAmedia

ProEco - новостной мониторинг экологии Украины