Листо ноша

Питання своєчасності комунікації із судами є важливим, а нерідко
визначальним для ухвалення справедливого рішення у розумні строки. Тож
дотримання всіх процедурних моментів украй важливе. І хоча у деяких
випадках процесуальні кодекси містять неузгоджені норми (загальна вимога
письмового повідомлення не менш як за три робочих дні до дати засідання не
може бути об'єктивно виконана судами у випадках, коли на розгляд питання
судом відводитися всього три доби або кілька годин), у більшості справ
дотримання правил листування збереже чимало нервів і часу.

Варто зауважити, що з 10 січня 2020 року набула чинності постанова Кабінету
Міністрів України від 27 грудня 2019 року No 1149, якою внесено зміни до
Правил надання послуг поштового зв'язку, затверджених постановою уряду від
5 березня 2009 року No 270. Відповідно до згаданих нормативних актів, змін
зазнали правила вручення рекомендованих листів, зокрема таких, що містять
відмітку "Судова повістка. За загальним правилом рекомендовані листи з
позначкою "Судова повістка приймаються для пересилання лише з
рекомендованим повідомленням про їх вручення.

Сьомий апеляційний адміністративний суд підготував роз'яснення нових правил
надсилання судових повісток за колом осіб, на які ми рекомендуємо звернути
увагу. Ключовим аспектом такої комунікації є зазначення на відправленні або
бланку про надходження на ім'я адресата відправлення позначки "Судова
повістка. Тобто, щоб усі учасники - суд, працівник поштового зв'язку та
отримувач - розуміли, що йдеться про певний документ від суду, щодо якого є
особливий порядок надсилання та повідомлення про вручення і скорочені
строки зберігання відправлення у відділенні поштового зв'язку.

Тож у разі коли адресат - фізична особа, діють такі принципи листування:

- рекомендовані листи з позначкою "Судова повістка, адресовані фізичним
особам, під час доставки за зазначеною адресою вручаються особисто адресату;

- у разі відсутності адресата таке відправлення вручається будь-якому
повнолітньому члену сім'ї, який проживає спільно з адресатом;

- при отриманні рекомендованого листа з позначкою "Судова повістка
одержувач - особа, яка фізично отримала в руки відправлення, - ставить
власний підпис на бланку та зазначає свої прізвище та ініціали або прізвище
та ім'я;

- відповідні дані на бланку повідомлення про вручення також зазначаються
про особу, уповноважену на одержання внутрішнього рекомендованого листа з
позначкою "Судова повістка, адресованого фізичній особі за місцем роботи;

- бланк повідомлення про вручення рекомендованого листа з позначкою "Судова
повістка не пізніше, ніж протягом наступного робочого дня після вручення
повертається до суду;

- у разі відсутності адресата (будь-кого із повнолітніх членів його сім'ї)
за вказаною на рекомендованому листі адресою працівник поштового зв'язку
інформує адресата за наявним номером телефону та/або вкладає до
абонентської поштової скриньки повідомлення про надходження рекомендованого
листа з позначкою "Судова повістка;

- якщо протягом трьох робочих днів після інформування адресат не з'явився
за одержанням рекомендованого листа з позначкою "Судова повістка, працівник
поштового зв'язку робить позначку "Адресат відсутній за вказаною адресою,
яка засвідчується підписом з проставленням відбитку календарного штемпеля і
не пізніше, ніж протягом наступного робочого дня повертає його до суду;

- у разі коли адресат відмовляється засвідчити своїм підписом факт відмови
від одержання рекомендованого листа з позначкою "Судова повістка, працівник
поштового зв'язку робить позначку "Адресат відмовився із проставленням
відбитку календарного штемпеля і не пізніше, ніж протягом наступного
робочого дня повертає його до суду.

Подібні правила застосовуються і для вручення судових повісток юридичним
особам:

- рекомендовані поштові відправлення з позначкою "Судова повістка,
адресовані юридичним особам, під час доставки за зазначеною адресою
вручаються представнику юридичної особи, уповноваженому на одержання пошти,
під підпис;

- при отриманні рекомендованого листа з позначкою "Судова повістка
одержувач ставить власний підпис на бланку та зазначає свої прізвище та
ініціали або прізвище та ім'я;

- ці ж дані про особу, уповноважену на одержання внутрішнього
рекомендованого листа з позначкою "Судова повістка, адресованого юридичній
особі, вказуються на бланку повідомлення про вручення;

- бланк повідомлення про вручення рекомендованого листа з позначкою "Судова
повістка не пізніше, ніж протягом наступного робочого дня повертається до
суду;

- у разі відсутності адресата за вказаною на рекомендованому листі адресою
працівник поштового зв'язку робить позначку "Адресат відсутній за вказаною
адресою, яка засвідчується підписом з проставленням відбитку календарного
штемпеля, і не пізніше, ніж протягом наступного робочого дня повертає його
до суду;

- у разі відмови представника юридичної особи, уповноваженого на одержання
пошти, одержати рекомендований лист з позначкою "Судова повістка працівник
поштового зв'язку робить позначку "Адресат відмовився із проставленням
відбитку календарного штемпеля і не пізніше, ніж протягом наступного
робочого дня повертає його до суду.

Варто зауважити, що коли суд надсилає судову повітку суб'єкту владних
повноважень, встановлюються певні особливості вручення. Так, за Правилами
вручення рекомендованих листів з позначкою "Судова повістка, адресованих
посадовим і службовим особам органів державної влади, органів місцевого
самоврядування, підприємств, установ, організацій або за місцем роботи
фізичних осіб, здійснюється у порядку, визначеному у цих органах,
підприємствах, установах, організаціях з урахуванням Типової інструкції з
діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади,
Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої
влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018
року No 55.

Також нагадаємо, що з 2018 року виклики у судові засідання осіб, місце
проживання чи перебування яких не відоме або які не проживають за вказаними
у матеріалах справи адресами, можуть здійснюватися шляхом публікації
судових повісток на офіційних вебсайтах відповідних судів.

Крім того, відповідно до розпорядження КМУ від 6 листопада 2019 року No
1033-р уряд визначив газету "Урядовий кур'єр" друкованим засобом масової
інформації загальнодержавної сфери розповсюдження, в якій у 2020 році
будуть розміщуватися повістки про виклик підозрюваного, обвинуваченого та
інформація про процесуальні документи від судів.

Ірина ГОНЧАР, "Судовий вісник"

Pravo.ua

UAmedia

ProEco - новостной мониторинг экологии Украины