Інформація про проведення чергових призовів та чергові призови громадян України на строкову військову службу у 2021 році

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ No71/2021 Про звільнення в запас
військовослужбовців строкової військової служби, строки проведення чергових
призовів та чергові призови громадян України на строкову військову службу у
2021 році.

Відповідно до пункту 17 частини першої статті 106 Конституції України та на
виконання Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу"
постановляю:

1. Звільнити в запас зі Збройних Сил України, Державної спеціальної служби
транспорту, інших утворених відповідно до законів України військових
формувань:

1) військовослужбовців строкової служби, які мають ступінь вищої освіти
магістра та вислужили встановлені строки строкової військової служби: у
червні - липні 2021 року; у жовтні - грудні 2021 року;

2) інших військовослужбовців строкової служби, які вислужили встановлені
строки строкової військової служби: у квітні - червні 2021 року; у грудні
2021 року - січні 2022 року.

2. Визначити на 2021 рік такі строки проведення чергових призовів громадян
України на строкову військову службу: 1) квітень - червень; 2) жовтень -
грудень.

3.Призвати на строкову військову службу громадян України чоловічої статі,
які відповідають вимогам частини першої статті 15 Закону України "Про
військовий обов'язок і військову службу": 1) у квітні - червні 2021 року;
2) у жовтні - грудні 2021 року.

4. Кабінету Міністрів України визначити чисельність громадян України, які
підлягають призову на строкову військову службу, та обсяги видатків для
проведення чергових призовів у 2021 році.

5. Кабінету Міністрів України, обласним, Київській міській державним
адміністраціям забезпечити виконання заходів, пов'язаних із підготовкою та
проведенням у 2021 році чергових призовів громадян України на строкову
військову службу.

6. Міністерству інфраструктури України забезпечити за заявками Міністерства
оборони України, Міністерства внутрішніх справ України перевезення осіб,
зазначених у статтях 1 і 3 цього Указу, з додержанням вимог безпеки та
проведення розрахунків за ці перевезення згідно з чинними тарифами.

7. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування, крім пункту 1 статті
3, який набирає чинності з 1 березня 2021 року, та пункту 2 статті 3, який
набирає чинності з 1 вересня 2021 року. Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ 24
лютого 2021 року

2021-02-27

Андрій Гаврилюк

Голос Сокальщини

UAmedia

ProEco - новостной мониторинг экологии Украины