14.10.2021, 08:42 "Луцькводоканал" першим в Україні вироблятиме органічне добриво з біомулу

КП "Луцькводоканал" - перше підприємство серед водоканалів України, яке
розробило і отримало всі необхідні дозвільні документи на здійснення
процесу виробництва, фасування та реалізації органічного добрива із біомулу
для потреб сільського господарства.

Переробка мулу в добриво і його збут сільгосппідприємствам - європейська
практика, яка з'явиться і в Україні на КП "Луцькводоканал". Це допоможе
вирішити проблему із переробкою мулу, що лишається на очисних спорудах
підприємства після проходження всіх етапів очистки. Мулові карти будуть
розвантажені, а сільськогосподарські підприємства отримають безпечне
добриво, яке значно збільшує врожай. Від процесу переробки виграє
насамперед Луцька територіальна громада, адже мул не буде накопичуватися на
очисних і не створюватиме потенційної небезпеки для екології. Також користь
отримають сільсьгосппідприємства, які будуть використовувати органічне
добриво з біомулу для удобрення грунтів. Експертизами доведено цілковиту
безпеку та високу ефективність такого добрива.

Переробка біомулу - дуже важлива і в перспективі здійснення реконструкції
очисних споруд, оскільки цикл переробки відходів має бути закритим, а осад
від стічних вод повинен утилізуватися. І найкращим та найбільш безпечним
методом його утилізації, як свідчить світова практика, є саме переробка в
органічне добриво. Над дозвільною документацією працювали два роки

Робота над складним проектом тривала два роки, адже потребувала проходження
ряду дозвільних процедур, експертиз і отримання необхідних сертифікатів.
Наразі мета досягнута - уся документація готова і підприємство, у разі
залучення інвестицій на встановлення обладнання та його налагодження, зможе
запустити виробничий цикл. Пройдено складний шлях, але результату досягнуто
- підприємство отримало офіційну можливість не накопичувати осаду на
мулових картах. Адже, як ми неодноразово зазначали, протягом року на
очисних спорудах утворюється близько 40 тис тонн біомулу.

Робота над складним проектом тривала два роки, адже потребувала проходження
ряду дозвільних процедур, експертиз і отримання необхідних сертифікатів.

Питання утилізації осадів стічних вод було одним із ключових щодо ведення
діяльності за екологічними принципами, адже об'єми накопичення біомулу з
кожним роком зростали. У той же час, за хімічним складом осад є цінною
сировиною для виготовлення добрив. Особливого значення утилізація осадів
стічних вод набуває тоді, коли вирішує не тільки природоохоронне завдання,
а й економічне, сприяючи поповненню сировинних і матеріальних ресурсів, а
також дає змогу перетворити водоохоронні об'єкти в безвідходні та
самоокупні. Як відбувався процес розробки органічного добрива "LWC"

КП Луцькводоканал здійснив дослідження щодо розробки технології
виробництва, оцінки ефективності та безпеки органічного добрива на основі
осадів стічних вод - добриво органічне "LWC".

Встановлено, що застосування добрива "LWC" у системах удобрення
сільськогосподарських культур забезпечує:

Приріст врожаю на - 15-98%;
Покращення якісних показників отриманої продукції;
Забезпечує збереження гумусу;
Справляє позитивну дію на кислотно-основні та агрохімічні властивості
грунту;
Не призводить до накопичення важких металів в грунті.

Токсиколого-гігієнічна оцінка добрив органічних "LWC" (Державна установа
"Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних
наук України", м. Київ), якою встановлено, що добриво органічне "LWC" за
параметрами гострої інгаляційної, пероральної, шкірно-резорбтивної
токсичності відноситься до 4-го класу небезпечності, не подразнює шкіру та
слизові оболонки очей, не проявляє сенсибілізуючих властивостей;

Екологічна оцінка впливу добрива органічного "LWC" на ґрунтову біоту
(Інститут агроекології і природокористування НААН, м. Київ), якою
встановлено, що органічне добриво "LWC" не є токсичним для тварин, земляних
червів, не має негативного впливу на чисельність мікроорганізмів основних
еколого-трофічних та таксономічних груп, в тому числі агрономічно-корисних
мікроорганізмів. Внесення його у грунт забезпечує достатній рівень
протікання фізіолого-метаболічних процесів мікробіоценозу;

"Луцькводоканал" отримав висновок державної санітарно-епідеміологічної
експертизи на нормативно-технічну документацію на виробництво добрива
органічного "LWC".

16 вересня 2021 року, Міністерство захисту довкілля і природних ресурсів
України здійснило державну реєстрацію добрива органічного "LWC" у реєстрі
пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні.

Джерело: Луцькводоканал

Волинь

UAmedia

ProEco - новостной мониторинг экологии Украины